Het werktempo, de handigheid en het enthousiasme van zorgmedewerkers op locatie Daelhoven van Lyvore* in Soest vielen stagiaire Britte Welland meteen op. En ook zijzelf wist van wanten tijdens haar stage als eerstejaars hbo-v. “Graag wilde ik zelf uitzoeken en leren hoe ik het werk moest aanpakken. Het team op de afdeling somatiek gaf die ruimte. Zij gaven mij veel vertrouwen.”

“Onze houding op de werkvloer vrolijkt mensen op”

Tekst: Jarieke Kattenberg
Foto: Melissa Jongejan

Fysiek contact met de bewoners, werken in een team, het uitvoeren van verpleegkundige basisvaardigheden: stage was een welkome stimulans in coronatijd waarin bijna alle lessen online zijn. Als kers op de taart hield Britte aan haar stage bij Lyvore in Soest zelfs een twee-urencontract over.

Verpleegkundige vaardigheden

Stage op de afdeling somatiek is volgens Britte geschikt voor een eerstejaars student hbo-v. Mensen wassen en aankleden, insuline spuiten, katheterzakken verwisselen zijn allemaal verpleegkundige basistechnieken. “Lesinformatie transformeren naar de werkvloer”, vat Britte het samen. Dat ook schoonmaken en brood smeren erbij horen, had zij niet verwacht, maar vormden wat haar betreft een welkome afwisseling op het verlenen van intensieve zorg.

De stageplek voor studenten hbo-v kon vanwege de huidige corona-omstandigheden pas kort van te voren door de Hogeschool Utrecht worden geregeld, waardoor de eerste weken wat onduidelijk verliepen. “Aan opdrachten vanuit school kwamen we daardoor pas in de tweede helft van de stage toe”, vertelt Britte. Toen was het dan ook hard werken aan de opdrachten ‘klinisch redeneren’, ‘onderzoekend vermogen’, ‘reflecteren’ en ‘ethiek’. Toch wist Britte voor een bewoner vijf verpleegkundige interventies te formuleren die haar team in het Zorgplan kan opnemen. Ook kon ze vanuit literatuur een aanpak onderbouwen die aansluit bij het valgevaar en de vergeetachtigheid van een bewoonster.

Als de eerstejaars hbo-v de organisatie een tip mag geven, adviseert ze dat een werkbegeleider de cursus begeleiding volledig heeft afgerond. Ook kan meer ervaring met het begeleiden van mbo-studenten helpend zijn om beter aan te sluiten bij leerdoelen en verwachtingen van een hbo-v student, die doorgaans net wat hoger liggen dan van de mbo-student. Aan school zou Britte willen zeggen dat ze studenten sterker aanmoedigt om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Zélf naar een begeleider stappen met opdrachten en niet wachten tot ernaar gevraagd wordt. Al beschouwt ze haar stage zeker als geslaagd. Haar werkbegeleider deelt die mening: die gaf haar een dikke 8.

Ernst en humor hand in hand

Een overlijden tijdens haar stage maakte veel indruk op Britte. “Privé zou ik emotioneel hebben gereageerd. Nu moest ik er eerst zijn voor de medebewoners. De een moest huilen, een ander wilde niet meer eten. Het lukte om me op hén te concentreren. Dat had ik vooraf niet van mezelf verwacht. Nu weet ik dat ik in staat ben een professionele scheiding aan te brengen tussen mijzelf en de werkvloer. Pas tijdens intervisie uitte ik mijn eigen emoties.”

De lege plek werd algauw opgevuld door een nieuwe bewoner. “Zo’n lieve man”, zegt Britte, “maar zijn levensverwachting is nog maar kort.” Samen met andere collega’s moest ze zijn matras verwisselen. Onderwijl maakten de zorgverleners grapjes en zag Britte hoe dit de bewoner opvrolijkte. “Vanaf zijn binnenkomst lag hij met gesloten ogen. Nu ineens gaf hij een reactie!” Het samengaan van ernst en humor heeft Britte verrijkt. In tien weken tijd kon ze daarin meegroeien in het team. “Ik ben me echt bewust geworden van de invloed die je hebt op mensen op de afdeling. Hun dagen zijn veelal het zelfde. Ze zitten uren voor de tv. Maar met een goeie 1 april-grap, een knutselwerkje en vooral je eigen houding doorbreek je hun dagelijkse routine.” Met haar zojuist verworven contract kan Britte daar zelf de komende tijd haar enthousiaste bijdrage aan blijven leveren.

* Lyvore is samen met ouderenzorgorganisaties De Brug en De Bilthuysen op weg naar een nieuwe zorgorganisatie voor ouderen in de regio Utrecht. Medio 2021 smelten de drie organisaties samen en wordt bekend onder welke naam ze samen verder gaan.

Dit artikel is tot stand gekomen in het kader van een recente samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht en Lyvore. Acht HBO leerlingen van de HU liepen een 10 weken durende stage bij Lyvore. De studenten, bachelors verpleegkunde, werkten in groepjes van twee op een zorgteam. Binnen de organisatie waren er extra handen nodig waren en de studenten waren dringend op zoek naar een stageplek. Een mooie samenwerking die voor alle betrokken iets moois heeft opgeleverd.