De Bilthuysen is een organisatie waar leren en ontwikkeling een belangrijke plek innemen. Om als organisatie goede, professionele woon-, zorg- en welzijnsdiensten te kunnen bieden, is het belangrijk om een werkomgeving te creëren waarin alle medewerkers het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Leren en ontwikkelen

Binnen De Bilthuysen werken professionals met passie. Het uitgangspunt van onze dienstverlening is de vraag van onze cliënt, en dat vraagt een respectvolle, geïnteresseerde werkhouding van ons personeel, en begrip en ruimte voor ieders levensbeschouwing. Waarom we dit zo graag op de voorgrond zetten? Het zorgt voor een open, warme sfeer binnen onze organisatie, het brengt het menselijke aspect van ons werk meer naar boven en op deze manier kunnen we op een eigentijdse manier woon-, zorg- en welzijnsdiensten aanbieden.

Professionaliseren

Openstaan voor anderen houdt automatisch in dat je een lerende organisatie moet zijn. We bieden daarom ruimte voor uitwisseling en ontwikkeling van gedachten, kennis en ervaring. Een professional is in onze ogen nooit uitgeleerd, daarom bieden we verschillende leervormen aan:

 • Opleidingen en bijscholingen
 • Interne en externe deskundigheidsbevordering
 • Collegiale kennisuitwisseling

Werken en leren combineren?

We bieden plaatsen in het kader van beroepspraktijkvorming (BPV) voor beroepsopleidende leerwegen (BOL) en beroepsbegeleidende leerwegen (BBL).

 • Beroepsbegeleidende leerweg voor BBL-leerlingen niveau 3 verzorgende en niveau 4 verpleegkundige: je hebt een leerlingcontract bij De Bilthuysen en gaat één dag in de week naar school.
 • Beroepsopleidende leerweg voor BOL-leerlingen niveau 1 t/m 4 zorg en welzijn: volg je deze opleiding, dan ga je twee of drie dagen in de week naar school en loop je de overige dagen van de week stage in een zorginstelling, mogelijk bij ons. Je krijgt een vergoeding in de periode dat je stage loopt. De hoogte en voorwaarden hiervan zijn bepaald in de CAO VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg).

Erkend leerbedrijf

De Bilthuysen is een door SBB erkend leerbedrijf voor de volgende opleidingen:

 • Verpleging niveau 4 en 5
 • Verzorgende
 • Servicemedewerker Zorg & Welzijn (voorheen Helpende Zorg & Welzijn)
 • Sociaal-agogisch werk (SAW)
 • SPW niveau 4
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • VMBO leerwerktraject Zorg & Welzijn