In het Ontmoetingscentrum genieten mensen van een gezellige, actieve dag. Mensen met dementie, of met andere beperkingen kunnen één of meerdere dagdelen deelnemen, Een team van vaste medewerkers en vrijwilligers zorgt voor een duidelijke structuur tijdens de dag. Beweegactiviteiten, muzikale- en creatieve activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van het programma. Ook worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd.

Ontmoetingscentrum Rinnebeek

De plek waar u zichzelf kunt zijn!

 

Voor wie?

Bezoekers met dementie of andere beperkingen zoals niet aangeboren hersenletsel of Parkinson ondernemen activiteiten waar men plezier aan beleeft. Mensen (her)ontdekken hun mogelijkheden en talenten, dit geeft zelfvertrouwen en kracht. Mantelzorgers staan centraal, er is individuele aandacht, een ontmoetingsgroep, informatiebijeenkomsten, bijzondere activiteiten en uitjes. Door deze vormen van ondersteuning kan men elkaar ook ontmoeten, krijgt men erkenning en herkenning.

Hierbij vind u de eerste nieuwsbrief van januari 2021 van OC Rinnebeek, met daarin een terugblik op alle activiteiten in 2020 en een vooruitblik naar 2021; klik hier Nieuwsbrief 2021

Persoonlijke begeleiding

We werken met een ervaren, betrokken en enthousiast team. De bezoeker en de mantelzorger hebben een persoonlijk contactpersoon. De beroepskrachten staan direct in contact met de casemanagers dementie, praktijkbegeleiders ouderen, wijkzorg en deskundigen zoals psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en specialist ouderen geneeskunde.

 

Welke activiteiten

In het Ontmoetingscentrum vinden activiteiten plaats die passen bij wat de bezoeker kan en waar men plezier aan beleeft. Zoals samen de krant doornemen, samen boodschappen doen, wandelen, Tai Chi of erop uit gaan met de duofiets. Maar ook creatieve activiteiten zoals schilderen en tekenen. Er worden geregeld uitjes naar concert, musea etc. georganiseerd.

Talentclub

Mensen met beginnende dementie kunnen ook op basis van hun interesse en talent als vrijwilliger aan de slag. Zo voelen mensen zich gewaardeerd en doen mee in de maatschappij. Wilt u meer informatie over wat de Talentclub inhoudt en voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Vervoer

Mocht het niet mogelijk zijn om zelfstandig naar het Ontmoetingscentrum te komen, dan kan er vervoer geregeld worden.

Wat kost het Ontmoetingscentrum?

Uw gemeente vergoedt de kosten van dagbesteding in het Ontmoetingscentrum. Er is een beschikking nodig van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). U betaalt altijd een eigen bijdrage. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, berekent u via het CAK (www.hetcak.nl of 0800-1925). Financiering vanuit WLZ (Wet Langdurige Zorg), PGB (Persoons Gebonden Budget) of particulier is ook mogelijk.

 

Afbeeldingen