In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen.

Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën, tips en ervaringen uitwisselen. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met een betrokkene.

In onze Activiteitenagenda kunt u zien wanneer het Alzheimer Café plaatsvindt en welke thema's aan de orde komen. 

Praktische info Alzheimer Café De Bilt

  • Elke tweede dinsdag van de maand 
  • Locatie: Koperwieklaan 3, 3722 CB Bilthoven
  • In de maanden juli en augustus is er geen Alzheimer Café.