Er is een besmetting met het coronavirus geconstateerd op een van de locaties van De Bilthuysen/Lyvore/De Brug*. Dit heeft de GGD bevestigd. Alle personen met wie deze bewoner onlangs in contact is geweest, worden in kaart gebracht. Hun gezondheid wordt de komende periode nauwlettend in de gaten gehouden.

Als er sprake is van een besmetting is op de locatie van uw familielid/naaste, informeren wij de 1e contactpersonen hierover z.s.m. per e-mail en per brief. Zolang u geen brief ontvangt, is er geen sprake van een besmetting op de afdeling van uw geliefde of naaste.

* Lyvore, De Bilthuysen en De Brug, drie werkmaatschappijen binnen Stichting De Opbouw, werken gezamenlijk aan de vorming van één ouderenzorgorganisatie in de regio Utrecht. Sinds 1 januari 2020 werken de ondersteunende diensten van de organisaties nauw met elkaar samen en formuleren gezamenlijk maatregelen in het kader van het coronavirus. Meer over deze samenwerking leest u in dit nieuwsbericht.