Per activiteit wordt bekeken of deze wel of niet door kan gaan. Voor activiteiten die wel doorgaan geldt het volgende:

Ten aanzien van activiteiten binnen een locatie wordt de volgende afspraak gehanteerd: een groep mag tijdens een activiteit uit maximaal 5 personen bestaan, inclusief medewerkers en/of vaste vrijwilligers. Om het aantal personen (maar nooit meer dan 5) voor een activiteit te kunnen bepalen, is de ruimte het uitgangspunt: De ruimte moet zo zijn in te delen dat de aanwezige personen minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven. In een huiskamer of loggia kunnen minder personen dan in bijvoorbeeld een restaurant. Bij voorkeur wordt een ruimte op dezelfde verdieping