De zorg wordt zoveel mogelijk gecontinueerd. Dat geldt ook voor de huishoudelijke hulp.
De zorgmedewerkers krijgen echter wel regelmatig te maken met aanpassingen in bepaalde maatregelen. Door besmettingen met het coronavirus van cliënten of medewerkers kan het zijn dat zij met u in overleg gaan over de noodzakelijke zorg en hoe dit eventueel anders kan worden georganiseerd.

Ook stellen zij u de vraag hoe het met u gaat. Mocht u onverhoopt hoesten of niezen, dan zal de zorgmedewerker gebruik maken van een mondkapje. Voor de huishoudelijk medewerkers geldt dat zij eerst in overleg zullen gaan met hun teamleider. Het kan voorkomen dat zij vervolgens geïnstrueerd worden om de hulp uit te stellen. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met u.

 • Wij zorgen zoveel mogelijk voor een vast gezicht bij u thuis en zo min mogelijk verschillende medewerkers.
 • We wassen en desinfecteren onze handen veelvuldig.
 • Onze zorgmedewerkers hebben allemaal desinfectiemiddel bij zich om zowel voor als na hun bezoek aan u hun handen te desinfecteren.
 • Wij vragen ook aan zorgmedewerkers om hun sociale contacten zo veel mogelijk te beperken.
 • Heeft een zorgmedewerker koorts? Dan blijven hij of zij thuis.
 • Heeft een zorgmedewerker lichte klachten, zoals hoest of verkoudheid? Dan dragen we beschermende middelen om te voorkomen dat we u besmetten of blijven we thuis.
 • Ook is het nu mogelijk onze zorgmedewerkers te testen indien nodig.
 • De (zorg)medewerker zal indien mogelijk wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bij de persoonlijke zorg worden beschermende middelen alleen gebruikt bij hoesten, verkoudheid en/of koorts van de cliënt.

Om klachten te voorkomen wijzen we u op het naleven van de algemene maatregelen van het RIVM:

 • Blijf zo veel mogelijk thuis. Ga niet naar buiten als u verkoudheidsklachten heeft.
 • Ook vragen wij u geen drukbezochte parken of winkels te bezoeken en bezoek geen sociale evenementen waar veel mensen samen komen. Plan uw boodschappen zo dat u zo min mogelijk de straat op hoeft.
 • Houd uw sociale contacten zo beperkt mogelijk. En als men thuis bij u iets komt afleveren, houdt u zich dan aan de afspraken van minimaal 1,5 meter afstand en nodig maximaal twee dezelfde personen bij u thuis uit.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen, buiten uw eigen gezinsleden.
 • Hoest/nies in de elleboogholte.
 • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig en was daarna uw handen.
 • Schud geen handen
 • Was uw handen veelvuldig en zorgvuldig met zeep. Het virus overleeft niet op handen die goed met water en zeep (20 seconden) worden gewassen.
 • Ga niet naar buiten als u of uw huisgenoot griepverschijnselen of koorts heeft

Daarnaast:

 • Zorg ervoor dat u geen bezoek heeft als de zorgmedewerker komt.
 • We vragen u (liefst vloeibaar) handzeep en keuken papier klaar te zetten, zodat de zorgmedewerker zijn/haar handen kan wassen als dat nodig is.
 • Als de kamer wordt schoongemaakt, vragen we u 1,5 meter afstand te bewaren en indien mogelijk, in een andere kamer te gaan zitten.

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals hoesten, benauwdheid of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts in te schakelen, zodat de juiste maatregelen worden getroffen. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij ondersteunen. Wij gaan ervan uit dat u de zorgmedewerkers goed informeert over uw klachten en die van eventuele huisgenoten.

Mocht het zo zijn dat bij u een verdenking van of een besmetting met het coronavirus is, willen wij u erop wijzen dat u dit dient te melden bij de zorg of wijkverpleegkundige. Om klachten te voorkomen wijzen we u op het naleven van de algemene maatregelen, zoals regelmatig uw handen wassen, geen handen schudden en 1,5 meter afstand bewaren.

Indien u onverhoopt toch ziek wordt en besmet blijkt te zijn met het coronavirus, zal in overleg met de huisarts en de wijkverpleegkundige worden bepaald of u verder thuis zorg kunt ontvangen of dat u overgeplaatst dient te worden naar het ziekenhuis of naar een speciale cohortafdeling. Hier staan speciaal getrainde teams zorgmedewerkers en artsen 24 uur per dag voor u klaar. Indien het nodig mocht zijn dat u overgeplaatst wordt, gaat dit in overleg met het Zorg Coördinatie Punt (ZCP). De medewerkers van het ZCP zoeken dan voor u een geschikte plek om te worden behandeld en verzorgd.