Hier staan alle veel gestelde vragen rondom het coronavirus en de maatregelen die De Bilthuysen neemt. De algemene veel gestelde vragen over De Bilthuysen vindt u hier.

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag ook stellen aan onze corona helpdesk. Dit kan per mail via corona@debilthuysen.nl of telefonisch via 033 46 00 507. De corona helpdesk is alle dagen van de week bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

Onderwerpen

Algemeen

Binnen De Bilthuysen is, samen met De Brug en Lyvore, een coronateam ingesteld.

Het coronateam komt twee keer per week (en vaker indien nodig) bij elkaar, volgt de richtlijnen van het RIVM, GGD en de Actiz en neemt hierop besluiten voor alle drie de organisaties. Vanuit het coronateam is er een contactpersoon verbonden aan regionale overleggen zoals het ROAZ. Zo beschikt het coronateam altijd over actuele informatie. Ook draagt het coronateam zorg voor juiste informatie naar alle doelgroepen, zoals de medewerkers, vrijwilligers, bewoners en 1e contactpersonen.

In het coronateam zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, zoals de directie, facilitair, zorginhoudelijk, beleid en communicatie. 

De kans op verspreiding verkleint door zo min mogelijk contact met andere mensen te hebben. Daarom attenderen we onze medewerkers en, daar waar het kan, de bewoners en cliënten op de noodzaak om hygiëneaspecten in acht te nemen, zoals:

 • veelvuldig en zorgvuldig handen wassen met zeep,
 • niezen/hoesten in de elleboogholte
 • éénmalig gebruik van papieren zakdoekjes en daarna handen wassen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

De ontmoetingscentra hebben hun deuren inmiddels weer geopend voor bezoekers. Fijn dat bezoekers weer kunnen komen, met in achtneming de volgende richtlijnen:

 • De bezoeker is niet ziek en/of heeft geen corona gerelateerde klachten. Huisgenoten hebben geen corona gerelateerde klachten
 • Het Ontmoetingscentrum zal rekening houden met het toepassen van de algemene richtlijnen zoals het hanteren van de 1,5 meter afstand tussen bezoekers. Groepen zullen kleiner zijn dan u gewend bent.

 

Met betrekking tot het vervoer van en naar het ontmoetingscentrum zijn een aantal richtlijnen vastgesteld:

 • Het heeft de voorkeur dat de mantelzorger of familie het vervoer naar en van de dagbesteding kan verzorgen. Als dat niet lukt, dan doen wij ons best om passend vervoer te regelen.
 • Het kan voorkomen dat de bezoeker tijdens het vervoer wordt gevraagd om een niet medisch mondkapje te dragen zoals in het openbaar vervoer. Het is de bedoeling dat u in dit geval zelf zorgt voor een mondkapje.
 • De chauffeur begeleidt u buiten de taxi/bus niet naar de locatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ontmoetingscentrum.

Praktische zaken

Vanaf 15 juni zijn personen werkzaam in contactberoepen, externe behandelaren en medisch technici weer welkom binnen onze locaties. Dit zijn onder andere:

 • Kappers
 • Pedicures
 • Schoonheidsspecialisten
 • Audicien
 • Opticien
 • Orthopedisch schoenmaker
 • Medisch technicus, zoals rolstoelleverancier (of andere hulpmiddelen) (Hartingbank)
 • Tandarts
 • Externe behandelaren zoals fysiotherapeuten, podotherapeuten, etc.

Dit betekent dat er weer afspraken ingepland kunnen worden, volgens de reguliere weg. Voor mensen die werkzaam in deze beroepen is een handreiking opgesteld met richtlijnen en voorwaarden. 

Bezoek en contact

Inmiddels is de versoepeling bezoekregeling op alle locaties van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore gestart.
Rondom uw bezoek willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:

 • Komt u op bezoek en wordt besloten dat u en uw naaste graag willen wandelen? Geef dit dan bij voorkeur voorafgaand aan het bezoek aan. Zo kan het zorgteam ervoor zorgen dat uw naaste daar op tijd klaar voor is.
 • Het meenemen van uw naaste die bij ons woont naar huis, of op familiebezoek is nog niet toegestaan. We volgen hierin de adviezen van Verenso (Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde) en Actiz (branchevereniging ouderenzorgorganisaties).

Hier vindt u alle relevante informatie rondom het bezoek.

Nee, het meenemen van uw naaste die bij ons woont naar huis, of op familiebezoek is nog niet toegestaan. We volgen hierin de adviezen van Verenso (Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde) en Actiz (branchevereniging ouderenzorgorganisaties).

Gelukkig is het weer mogelijk elkaar te bezoeken. Toch zijn er nog veel ouderen die thuis zijn en (nog) geen bezoek van familie en vrienden kunnen ontvangen. Er zijn de afgelopen tijd veel mooie initiatieven ontstaan om de eenzaamheid van ouderen wat te verlichten. Zo is de Luisterlijn bereikbaar. Hier kunt u 24/7 terecht om te praten over gevoelens van eenzaamheid, of u kunt uw angst en zorgen delen. Omapost, is een initiatief, waarmee u makkelijk een zelfgemaakt kaartje kunt sturen aan een naaste. 

Op onze website vindt u een overzicht van alle initiatieven: www.debilthuysen.nl/blijfincontact.

In de tijd dat onze locaties waren gesloten voor bezoek was een alternatief het beeldbellen. Uiteraard is dit nooit hetzelfde als elkaar fysiek ontmoeten, maar het bood een mogelijkheid elkaar te zien en te spreken. Het beeldbellen is door velen positief ontvangen. Daarom wordt er door het welzijnsteam/activteitenteam aan gewerkt om dit structureler te blijven doen en het daarmee op te nemen als onderdeel van het activiteitenaanbod.

Wijkzorg

Jazeker. Al enige weken zijn er geen besmettingen meer geconstateerd bij de thuiswonende clienten. De reguliere zorg kan (weer) worden geboden zoals vanouds. Dat geldt zowel voor de zorg thuis (verpleging en verzorging) als voor de huishoudelijke hulp. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige of contactpersoon voor de huishoudelijke hulp.

We willen u vriendelijk vragen de algemene- en hygiëne richtlijnen te blijven toepassen.Ter bescherming van onze medewerkers vragen we u ook om geen bezoek te ontvangen tijdens de momenten van zorg of hulpverlening.

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. U kunt zich laten testen bij de GGD als u klachten heeft die bij het coronavirus horen. Zoals:

 • verkoudheidsklachten;
 • neusverkouden;
 • loopneus;
 • niezen;
 • keelpijn;
 • hoesten;
 • verhoging;
 • of plotseling verlies van reuk of smaak. 

Bent u boven de 70 jaar, hartpatiënt, longpatiënt of heeft u diabetes? U behoort dan tot de risicogroep? Meldt u zich dan met uw klachten eerst bij de (huis)arts of huisartsenpost.

Als u niet tot de risicogroep behoort, dan hoeft u niet eerst naar de (huis)arts voor een doorverwijzing, maar u kunt direct een afspraak maken met de GGD via 0800 1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt.

Mocht het zo zijn dat bij u een verdenking van of een besmetting met het coronavirus is, willen wij u erop wijzen dat u dit dient te melden bij de zorg of wijkverpleegkundige.

Om klachten te voorkomen wijzen we u op het naleven van de algemene maatregelen van het RIVM:

 • Blijf zo veel mogelijk thuis. Ga niet naar buiten als u verkoudheidsklachten heeft.
 • Ook vragen wij u geen drukbezochte parken of winkels te bezoeken en bezoek geen sociale evenementen waar veel mensen samen komen. Plan uw boodschappen zo dat u zo min mogelijk de straat op hoeft.
 • Houd uw sociale contacten zo beperkt mogelijk. En als men thuis bij u iets komt afleveren, houdt u zich dan aan de afspraken van minimaal 1,5 meter afstand en nodig maximaal twee dezelfde personen bij u thuis uit.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen, buiten uw eigen gezinsleden.
 • Hoest/nies in de elleboogholte.
 • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig en was daarna uw handen.
 • Schud geen handen
 • Was uw handen veelvuldig en zorgvuldig met zeep. Het virus overleeft niet op handen die goed met water en zeep (20 seconden) worden gewassen.
 • Ga niet naar buiten als u of uw huisgenoot griepverschijnselen of koorts heeft.
 • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan. Het gebruik van een niet-medisch mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer.
 • Wij zorgen zoveel mogelijk voor een vast gezicht bij u thuis en zo min mogelijk verschillende medewerkers.
 • We wassen en desinfecteren onze handen veelvuldig.
 • Onze zorgmedewerkers hebben allemaal desinfectiemiddel bij zich om zowel voor als na hun bezoek aan u hun handen te desinfecteren.
 • De (zorg)medewerker zal indien mogelijk wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bij de persoonlijke zorg worden beschermende middelen alleen gebruikt bij hoesten, verkoudheid en/of koorts van de cliënt.
 • Heeft een zorgmedewerker corona-gerelateerde klachten? Bij klachten blijft de zorgmedewerker thuis en laat hij/zij zich direct testen. Bij een negatieve testuitslag kan hij/zij gewoon weer aan het werk, tenzij hij/zij koorts heeft. 

Opname

We hanteren geen opnamestop. We bieden noodzakelijke zorg en daarbij is het van groot belang dat we cliënten blijven opnemen die echt niet langer thuis kunnen blijven wonen en deze zorg nodig hebben. Op een afdeling of woning waar een besmetting met het coronavirus is geconstateerd, wordt geen nieuwe bewoner ingehuisd.

Nieuwe bewoners kunnen wel worden opgenomen met aangepaste regels:

 • Het inhuizen van nieuwe bewoners mag met twee naasten gebeuren. De kamer/appartement mag weer volledig ingericht worden. Wel blijft gelden dat de familie de spullen bij de ingang van de locatie brengt en dat de technische dienst de spullen naar de kamer verhuist. De familie kan vervolgens rechtstreeks naar de kamer/appartement om de spullen uit te pakken.
 • Is uw familielid onlangs opgenomen beschikt hij/zij nog niet over al hun persoonlijke spullen? Neem dan contact op met het zorgteam wanneer u de rest van de spullen kunt komen brengen.

Nieuwe bewoners worden niet in quarantaine gezet, maar:

 • Wanneer een nieuwe bewoner is aangemeld om bij ons te komen wonen, spreekt cliënt-advies met u af thuis de quarantainemaatregelen in acht te nemen (volgens de richtlijnen van het RIVM).
 • Vóór opname wordt door cliënt-advies samen met de specialist ouderengeneeskunde ook nog een risico-inschatting gedaan en kan er alsnog besloten worden of een opname wel of niet door kan gaan of uitgesteld moet worden.
 • In de eerste week na de opname wordt u familielid extra gemonitord op eventuele klachten en/of symptomen en 2 x per dag getemperatuurd.

Besmetting coronavirus

Van de circa 3000 cliënten in thuiszorg en woonzorgcentra bij De Brug, De Bilthuysen en Lyvore*, zijn 70 mensen bewezen besmet zijn geraakt met het coronavirus (update 10 juni). 

Als er sprake is van een besmetting is op de locatie van uw familielid/naaste, informeren wij de 1e contactpersonen hierover z.s.m. per e-mail en per brief. Zolang u geen brief ontvangt, is er geen sprake van een besmetting op de afdeling van uw geliefde of naaste.

* Lyvore, De Bilthuysen en De Brug, drie werkmaatschappijen binnen Stichting De Opbouw, werken gezamenlijk aan de vorming van één ouderenzorgorganisatie in de regio Utrecht. Sinds 1 januari 2020 werken de ondersteunende diensten van de organisaties nauw met elkaar samen en formuleren gezamenlijk maatregelen in het kader van het coronavirus. Meer over deze samenwerking leest u in dit nieuwsbericht.

 

Als er sprake is van een besmetting, wordt de betreffende bewoner vanaf de aanvraag van de test volgens protocol (barrière verpleging) verzorgd.

Als er sprake is van een besmetting is op de locatie van uw familielid/naaste, informeren wij de 1e contactpersonen hierover z.s.m. per e-mail en per brief. Zolang u geen brief ontvangt, is er geen sprake van een besmetting op de afdeling van uw geliefde of naaste.