U woont zelfstandig thuis en heeft bij een aantal zaken verpleging of verzorging nodig. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een operatie, maar ook voor langere tijd. In dat geval kunt u een beroep doen op de wijkzorg van De Bilthuysen. Samen met u brengen we in kaart wat er in uw situatie nodig is aan zorg en ondersteuning (indicatie). Vervolgens geven wij u de zorg en ondersteuning bij u thuis, waardoor u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven, comfortabel, zelfstandig en veilig. 

Zorg en ondersteuning in uw eigen huis

Wat kan wijkzorg De Bilthuysen voor u betekenen? 

Ontvangt u wijkzorg van De Bilthuysen? Dan stemt ons wijkzorgteam de zorg en ondersteuning af op uw persoonlijke situatie en in goed overleg met u, uw familie, mantelzorgers en/of andere betrokken hulpverleners. Afhankelijk van wat u nodig heeft is onze inzet tijdelijk of langdurig, ook als dit 7 dagen per week is of meerdere keren per dag. 

Verpleging

U woont zelfstandig en u heeft verpleging nodig? Omdat u bijvoorbeeld weer thuis bent na een operatie, maar wondverzorging nodig heeft of hulp bij het gebruiken van medicatie? Ons wijkzorgteam kan dan de verpleegkundige handelingen uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld medicatie aanreiken, injecteren, katheteriseren, wondzorg en zwachtelen. Tevens bieden wij intensieve zorg en begeleiding in de laatste levensfase.

Persoonlijke verzorging

Wanneer het voor u lastig is om een aantal zaken thuis zelf te doen, maar u wel in uw eigen huis wilt blijven wonen, dan kunnen wij u helpen met uw persoonlijke verzorging. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld hulp bij het douchen, aankleden, scheren, mondverzorging en de toiletgang. Afgestemd op wat u nodig heeft, kunnen wij activiteiten van u overnemen, maar u ook stimuleren en helpen om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. 

Casemanagement dementie 

Wanneer u zelfstandig woont en moeite heeft om alle daarbij noodzakelijke zaken te doen en te regelen, dan kunnen onze casemanagers dementie u daarbij helpen en ondersteunen. Deze begeleiding heeft als doel het stabiliseren of verbeteren van uw zelfredzaamheid en uw participatie in de maatschappij. Onze casemanagers zijn gespecialiseerd in hulp en zorg voor mensen met dementie én hun mantelzorgers. Als uw partner, vader of moeder te maken krijgt met dementie dan komt er enorm veel op u af. Voor hulp, advies en begeleiding kunt u dan een casemanager in schakelen. Deze casemanager wordt dan, zolang als nodig, uw persoonlijk begeleider. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina. Onze wijkzorg wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering. 

Onze wijkzorgteams

Onze wijkzorgteams zijn er voor alle inwoners van de gemeente De Bilt (De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan). Zij werken in kleine, vertrouwde teams waardoor u zoveel mogelijk dezelfde gezichten ziet. Dat is wel zo prettig, zo kunnen wij u goed leren kennen en de zorg en ondersteuning op uw persoonlijke wensen aanpassen. Ook zijn we daardoor in staat om (kleine) veranderingen in uw gezondheid snel te signaleren. Dat is een veilig gevoel.

Cliënttevredenheid

De PREM is het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek voor cliënten in de thuiszorg. Het afgelopen jaar hebben veel cliënten meegedaan aan dit onderzoek. De uitkomst van het onderzoek vindt u hier

Meer informatie

Neemt u dan gerust eens contact op met één van onze wijkverpleegkundigen voor een oriënterend gesprek. U kunt hen bereiken via het Bureau Cliëntadvies van De Bilthuysen.