Wanneer u gedurende een korte periode intensieve zorg of ondersteuning nodig heeft, kunt u tijdelijk bij ons verblijven.

Tijdelijk verblijven bij ons

Een tijdelijk verblijf kan raadzaam zijn als overbrugging tussen ziekenhuis en thuis. Logeren bij ons kan ook een uitkomst bieden als uw mantelzorger even niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie. Ook als u na een moeilijke periode even tot rust wilt komen, kan het fijn zijn om even bij ons te verblijven. 

Minder zorgen met de juiste zorg

Wanneer u tijdelijk bij ons verblijft, krijgt u de aandacht en ondersteuning die u in uw specifieke situatie nodig heeft. Er is 24 uur per dag een zorgmedewerker aanwezig, die u kan helpen met verzorging of praktische zaken. Ons team heeft veel ervaring met ondersteuning, verzorging en verpleging, en afhankelijk van uw zorgvraag kunnen we het team aanvullen met een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een diëtist, of een andere specialist. Voor de medische zorg schakelen we een huisarts in, zo mogelijk natuurlijk uw eigen huisarts.

Verschillende locaties en vormen van verblijf

Bij onze locatie Weltevreden kunt u tijdelijk logeren. Als u bij ons logeert, is dat natuurlijk een tijdelijke situatie. U gaat uiteindelijk weer naar huis. Wanneer u tijdelijk bij ons verblijft, spreken we samen met u en de mensen die belangrijk voor u zijn af welke zorg u krijgt. We kennen twee vormen van tijdelijk verblijf:

  1. Kort verblijf met zorg
    We bieden kort verblijf met zorg aan voor wanneer uw mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is om u te helpen en u tijdelijk niet thuis kunt wonen. U kunt hier ook gebruik van maken wanneer u hier zelf behoefte aan heeft. Wilt u in aanmerking komen, dan heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het kan ook op eigen initiatief, zonder indicatie. In dat geval betaalt u de kosten zelf.

  2. Eerstelijns verblijf
    Eerstelijnsverblijf (of ELV) is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Daarbij is een voorwaarde dat opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg niet nodig is. Het verblijf moet echter medisch noodzakelijk zijn. U kunt direct vanuit de thuissituatie bij ons terecht, maar ook na een opname in het ziekenhuis of vanuit de geriatrische revalidatiezorg.

    Tijdens het verblijf is het uitgangspunt om uw aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan te analyseren. Daarnaast werken we aan het opheffen of stabiliseren van de situatie, zodat terugkeer naar uw eigen woonsituatie mogelijk is. Als dat geen optie meer blijkt te zijn, stellen we vast welke zorg passend is voor u. Als uitgangspunt hanteren wij dat u altijd weer terug naar huis gaat. Een indicatie voor ELV ontvangt u via de behandelend arts in het ziekenhuis of uw huisarts. Met een geldige ELV indicatie wordt het verblijf vergoed door de zorgverzekering.

Wanneer u bij ons verblijft

Wanneer u bij ons verblijft (kort verblijf met zorg en ELV), zorgen wij dat u een ingerichte kamer krijgt. Ook zorgen we voor uw linnengoed, de schoonmaak, uw eten en drinken. Daarnaast zijn er 24 uur per dag verplegers en/of verzorgers beschikbaar.

Financiering en andere vragen

Er zijn verschillende financieringsvormen voor een tijdelijk verblijf, daarom is het verstandig om even met onze cliëntadviseur te bellen voor advies. De cliëntadviseur kan u vertellen voor welke vorm u in aanmerking komt, en kan al uw vragen over een tijdelijk verblijf beantwoorden.