Stichting Vrienden van De Bilthuysen

LogoVriendenvan2Deze stichting zorgt voor extra’s,  in met name de woon- en zorgcentra en de thuiszorg van De Bilthuysen. Immers, niet alles kan gefinancierd worden uit de bestaande budgetten. In de afgelopen jaren heeft Stichting Vrienden aan veel verzoeken van cliënten en medewerkers gehoor kunnen geven, zoals de aanschaf van een poffertjesplaat, een grote televisie op alle locaties, attenties met feestdagen, bijdrage voor realisatie wijkrestaurant Bij de Tijd, ondersteuning van het UITbureau voor Ouderen, speciale muziek programma’s en ondersteuning bij nog veel meer activiteiten. 

Vriend worden
Iedereen kan vriend worden van De Bilthuysen, dat kan al door een minimale bijdrage van € 12,- per jaar op bankrekeningnummer NL26RABO.37.83.59.339 ten name van Stichting Vrienden van De Bilthuysen.

Zou u besluiten een legaat aan ons over te maken dan is het wellicht goed om te weten dat de stichting geen schenkings- en successierechten behoeft te betalen over het bedrag. Zij heeft daarvoor vrijstelling gekregen. Wilt u een advies over een schenking? Neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie over Stichting de vrienden van De Bilthuysen, zie deze link.

Belangrijke documenten:

Jaarrekening "Stichting Vrienden van De Bilthuysen" Jaarrekening 2018

Beleidsplan (beleidsplan)

Staat van Baten en Lasten 2015  (link)

Staat van Baten en Lasten 2016 (link)

 

 

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton