Privacy

Alle gegevens over uw behandeling/verzorging worden verzameld in een dossier en vertrouwelijk behandeld. Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en er wordt geen informatie verstrekt aan of ingewonnen bij derden, zonder uw schriftelijke toestemming. Naast dit recht op privacy heeft u ook recht op informatie, inzage in het dossier en onafhankelijke klachtenafhandeling. De leidinggevende van uw locatie kan u hierover meer informatie en/of een folder geven.

Ons privacyreglement kunt u nalezen in de ‘Informatiefolder over registratie en beheer van uw persoonlijke gegevens’.

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton