Privacy Internet

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van de Bilthuysen

1. De Bilthuysen is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt de Bilthuysen slechts om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Wij zullen nooit gegevens van u doorgeven aan anderen zonder uw toestemming.


Voor ons Privacy beleid voor cliënten, klik hier

 

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton