Samenwerken met familie (ons mantelzorgbeleid)

Samenwerken met familie (mantelzorgbeleid) 
Het verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Als familielid heeft u er meestal al een intensieve periode van zorgen opzitten voordat uw naaste de stap naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis maakt. Het is lastig loslaten en anderzijds kan het ook welkom zijn om een deel van de zorg over te kunnen dragen.
We beseffen dat iedereen, familie en bewoner, tijd nodig heeft om hun plekje te vinden. We geven hiervoor de ruimte en bieden begeleiding indien u dat wenst. Wanneer u er klaar voor bent, voeren we graag het gesprek over de invulling van de zorg en de wensen die u daarbij heeft. We willen dat u zich thuis voelt en dat u graag over de vloer komt. Familie hoort er voor ons helemaal bij.
Zorgleefplan
Bij het in zorg nemen leggen we wensen en behoeften vast in een zorgleefplan. Onderdeel in het zorgleefplan is mantelzorg. In overleg met u wordt bekeken welke afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast horen we graag waar iemand blij van wordt, wat iemand belangrijk vindt. Maar we horen ook de dingen waar hij of zij een hekel aan heeft. Hoe meer we van uw familielid weten, hoe beter we kunnen zorgen dat hij/zij zich helemaal op zijn/haar gemak voelt en dat het hun goed gaat. Elke dag weer.
Onze belangrijkste uitgangspunten
Familie/mantelzorgers en bekenden zien wij als gelijkwaardige partners
Het betrekken van naasten zien wij als een voorwaarde voor vraaggerichte zorg (zorg op maat). Zij hebben ervaring met en kennis van persoonlijke behoeften van bewoners en behartigen hun belangen.
We investeren graag in een goede band waarin ruimte is voor individuele afstemming tussen professionals en familie/mantelzorgers
Mantelzorg is een recht, geen plicht
We ondersteunen en begeleiden familie/mantelzorgers indien gewenst middels groepsgesprekken