In het kwaliteitsverslag wordt beschreven wat u van ons kan verwachten.

Kwaliteitsverslag De Bilthuysen
Vanaf 2017 is landelijk het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Hierin wordt beschreven wat u als cliënt of verwant mag verwachten van de zorg die geboden wordt in onze 'huysen'. Het kwaliteitskader zoals dit is opgenomen in het wettelijk register van het Zorginstituut kunt u vinden op de website van Zorginstituut Nederland. 

Ook in dit verslag kunt u lezen op welke wijze De Bilthuysen opvolging heeft gegeven aan dit kader.