Complimenten en klachten

Compliment

Bent u tevreden? Dan horen we dat natuurlijk graag! Mocht u deze openbaar willen delen dan nodigen we u uit om dat via ZorgkaartNederland te doen.

Klachtenregeling
Medewerkers van De Bilthuysen doen hun uiterste best om u en uw naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent. De Bilthuysen vindt het belangrijk dat u dit kenbaar maakt. Door ons te vertellen waar u ontevreden over bent, geeft u ons de kans om de dienstverlening te verbeteren en de goede relatie met u te behouden of te herstellen. Het is zinvol om uw klacht eerst te bespreken met de medewerker om wie het draait. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende. Ook kunt u de hulp inschakelen van onze klachtenfunctionaris.
In onze klachtenbrochure leest u hoe u een klacht kunt doorgeven en hoe de afhandeling hiervan geregeld is.