Informatie over de cliëntenraden binnen De Bilthuysen

Cliëntenraad
Alle woonzorgcentra van De Bilthuysen hebben een eigen cliëntenraad. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad (CCR), waarin vertegenwoordigers van de verschillende locaties zitting hebben. De CCR bespreekt locatie overschrijdende (beleids)zaken, geeft advies en doet nieuwe praktische voorstellen om de zorg aan de cliënten te verbeteren. Zij spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen cliënten, hun naasten en De Bilthuysen. Zoals wettelijk geregeld, is er direct overleg, inclusief (verzwaard) adviesrecht, met de directeur van De Bilthuysen.
Wilt u in contact komen met de centrale cliëntenraad? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@debilthuysen.nl


Of vraag op de locatie hoe u de lokale cliëntenraad kunt benaderen.
De Cliëntenraad kan altijd versterking gebruiken. Wilt u meedenken en meepraten over bovenstaande zaken? U bent van harte welkom!