Vanaf 14 september as. zal restaurant Bij de Tijd, gelegen in locatie Weltevreden aan de Prof. Dr. P J W Debeyeweg in De Bilt, haar deuren sluiten.

 

De aandacht gaat uit naar onze cliënten
De Bilthuysen, eigenaar van restaurant Bij de Tijd heeft enige tijd geleden al de keuze gemaakt zich te richten op (complexe) verpleging en behandeling van ouderen op al haar locaties. Ook in de wijkzorg vindt een omslag plaats naar zwaardere verpleging en verzorging Dat betekent dat De Bilthuysen de focus verlegt naar een andere wijze van invulling geven aan activiteiten, waar ook het nuttigen van maaltijden onder valt. Daarbij gaat onze aandacht vooral uit naar onze cliënten.

Een lastig besluit
De doelgroep van restaurant Bij de Tijd is echter een heel andere en biedt naast plek aan een aantal bewoners en aanleunbewoners die daar de maaltijd nuttigen, ook een volledige horecagelegenheid voor andere geïnteresseerden, zoals buurtbewoners. Echter, is geconstateerd dat het aantal bezoekers ten opzichte van de kosten die een restaurant met zich meebrengt niet in verhouding zijn met elkaar. Ook de noodzakelijke sluiting in verband met het coronavirus heeft hier negatief aan bijgedragen. Dit is een lastig besluit geweest, maar de besparing die hiermee wordt bewerkstelligt, komt uiteraard ten goede aan de cliënten van De Bilthuysen.

Via deze weg willen wij onze trouwe bezoekers bedanken voor hun vertrouwen in het restaurant. Ook het personeel van Bij de Tijd heeft zich te allen tijde volledig ingezet en zijn wij daarvoor dankbaar. Uiteraard danken wij ook alle leveranciers en andere externe partijen voor de prettige samenwerking.