Coronavirus

Bij De Brug, De Bilthuysen en Lyvore is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken twee keer per week actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

Update voor bewoners

Laatste keer bijgewerkt: 18 maart 2021

Deze update is onderverdeeld in twee hoofdthema’s:

Vaccinaties:

 • Vaccinatie van cliënten met eigen huisarts
 • Vaccinatiegraad bewoners op locaties

Algemene corona update:

 • Voor alle locaties: een bezoeker per dag, indien wenselijk iedere dag iemand anders
 • Voor zes specifieke locaties: twee bezoekers per dag, indien wenselijk iedere dag iemand anders
 • Mogelijkheden tot versoepeling wekelijks op de agenda
 • Aantal positief geteste cliënten
 • Afspraken rondom de laatste levensfase

Vaccinatie cliënten met eigen huisarts

Verschillende huisartsen in de regio’s Driebergen – Rijsenburg en De Bilt, hebben deze week hun cliënten, die op onze locaties bij De Brug of De Bilthuysen wonen, gevaccineerd.

Vaccinatiegraad bewoners op locaties

Vanwege de verschillende vaccinatierondes op onze locaties worden bewoners, die zich laten inenten, in toenemende mate beschermd tegen het coronavirus. De vaccinatiegraad geeft inzicht in het percentage gevaccineerde bewoners ten opzichte van het totaal aantal bewoners op een locatie. De vaccinatiegraad van bewoners is een van de criteria die van belang zijn om versoepelingen van geldende maatregelen te bespreken en door te voeren.
De rijksoverheid heeft in haar laatste persconferentie gecommuniceerd over een mogelijke versoepeling van de bezoekregeling, indien de vaccinatiegraad op een locatie 100% is (dus wanneer alle bewoners van een locatie zijn gevaccineerd). Deze 100% is in de praktijk niet voor al onze locaties een haalbare factor. Het inhuizen van nieuwe bewoners, recente besmettingen, de grootte en doelgroep van een locatie, de keuzevrijheid van bewoners en eventuele contra-indicaties bij een bewoner zijn voorbeelden van factoren die van invloed zijn op de vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad is mede daardoor een variabel gegeven.
Iedere week bespreekt het coronakernteam de ontwikkelingen rondom de vaccinatiegraad per locatie. Drie weken nadat de tweede vaccinatie aan betreffende bewoners is gegeven, wordt de vaccinatiegraad van een locatie vastgesteld, bekendgemaakt en kunnen maatregelen worden versoepeld.


Voor alle locaties: algemene aanpassing in de bezoekregeling

Totdat er een nieuw besluit is genomen rondom de versoepelingen voor de locatie van uw naaste, is wel alvast een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het totaal aantal bezoekers per cliënt:

Per dag kan de cliënt nog steeds 1 bezoeker ontvangen, maar dit kan eventueel iedere dag een andere bezoeker zijn. Het ‘wekelijkse maximum’ uit de eerder gecommuniceerde bezoekregeling komt hiermee te vervallen.


Voor onderstaande zes locaties: versoepelingen bezoekregeling mogelijk op locaties met een 80 - 100% vaccinatiegraad

Vanwege bovenstaande factoren enerzijds en de breed gedragen, sterke wens om versoepelingen door te voeren anderzijds, is het coronakernteam op dit moment van mening dat een vaccinatiegraad tussen de 80 en 100% voldoende veiligheid biedt de bezoekregeling te versoepelen. Op het moment dat deze update werd samengesteld, was op onderstaande locaties de vaccinatiegraad onder bewoners tussen de 80 en 100 procent:

 • De Koperwiek
 • Krabbelaan
 • Wiekslag Smitsveen
 • Noorderhof 68/70
 • Villa De Eik/ Quercus
 • De Plataan

Alleen op de bovenstaande zes locaties kan de bezoekregeling per direct worden verruimd naar twee bezoekers per dag. Voor de overige locaties geldt vooralsnog 1 bezoeker per dag. Voor alle locaties geldt dat, indien wenselijk, iedere dag ander bezoek mag langskomen.

Na de zogenoemde “veegactie”, waarbij een aantal bewoners van diverse locaties alsnog wordt gevaccineerd, zal er vervolgens op meer locaties versoepeling mogelijk zijn. Deze veegactie vindt eind maart, week 13/14 plaats. Met deze actie in het vooruitzicht, kunnen we aankondigen dat drie weken daarna de vaccinatiegraad op meerdere locaties boven de 80% zal zijn.


Versoepeling maatregelen wekelijks onder de aandacht

We begrijpen heel goed dat voor de een de versoepelingen niet snel genoeg gaan, terwijl andere familieleden juist benadrukken dat we zoveel mogelijk de veiligheid dienen te waarborgen. We herkennen deze standpunten, die beiden de motivatie zijn voor het coronakernteam om versoepelingen wel of niet door te voeren.

Naast de vaccinatiegraad op een locatie zijn ook andere criteria, zoals eventuele verdenkingen of actuele besmettingen, en de doelgroep van een locatie, van belang om versoepelingen door te voeren. Iedere week staat bij het kernteam het wel of niet ‘versoepelen van de huidige maatregelen’ op de agenda. Om deze ontwikkelingen per locatie eenvoudig in kaart te brengen, worden er verschillende voorstellen verder uitgewerkt. Zodra het beleid is bepaald, informeren we u hierover in de update.


Aantal positief geteste cliënten

In de periode van maandag 22 februari tot en met zondag 14 maart jl. hebben zestien cliënten een positieve uitslag van de coronatest ontvangen.

Dit betrof veertien bewoners op locatie Sparrenheide in Driebergen en twee cliënten in de thuiszorg, namelijk een cliënt in de regio Zorg aan huis Soest en een cliënt in de regio van Wijkzorg Driebergen.

 

Algemene afspraken op locaties rondom afscheid nemen

We realiseren ons dat de laatste twee onderwerpen in deze update niet voor iedereen van toepassing zijn. Toch hebben we deze onderwerpen opgenomen, aangezien we hier regelmatig vragen over krijgen. We herhalen de maatregelen die specifiek van toepassing zijn rondom de laatste levensfase van een bewoner.

Afspraken rondom de laatste levensfase
Indien een bewoner terminaal is, mag u als familie uiteraard op bezoek komen. We vinden het belangrijk dat alle cliënten op een waardige manier afscheid kunnen nemen. De afspraken voor bewoners op locaties luiden als volgt:

 • Deze richtlijn geldt voor alle bewoners, ongeacht een verdenking van of een besmetting met het coronavirus.
 • De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de terminale fase ingaat.
 • De bewoner mag door maximaal twee bezoekers tegelijk worden bezocht, met een maximum van één bezoekmoment per dag.
 • Ook externen, zoals een geestelijke verzorger, mogen de bewoner bezoeken.
 • Bezoek is, afhankelijk van de regels van de afdeling, overdag, ’s avonds en ‘s nachts toegestaan.
 • Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer en komt niet in andere ruimtes.
 • Voor bezoekers van een met corona besmette bewoner, zijn beschermende middelen beschikbaar, zodat men goed beschermd afscheid kan nemen. Met beschermende middelen wordt bedoeld: FFP2 masker, schort, handschoenen en spatbril.
 • Bezoek van een bewoner die niet is besmet met het coronavirus, ontvangt van ons een neusmondmasker en handschoenen.
 • Was altijd direct na het verlaten van de bewoner goed uw handen met water en zeep of desinfectans.

Afspraken na overlijden

Ongeacht of een bewoner wel of niet was besmet met het coronavirus, mag familie die dit wil, conform de bezoekregels, met twee personen de laatste zorg verrichten. Hierbij wordt familie door het zorgteam geïnstrueerd met betrekking tot de nodige beschermende middelen.

Daarnaast kunnen bewoners alleen worden opgebaard op de eigen kamer, als de afdeling niet in isolatie is. Wordt de bewoner inderdaad op de eigen kamer opgebaard, geldt als rouwbezoekregel: één bezoekmoment per dag met maximaal twee personen. Indien een afdeling in isolatie is, wordt direct geschouwd (hoeft niet in de nacht) en contact gezocht met de uitvaartorganisatie om de bewoner op te halen.

 

Herhaling: bezoekregeling

Voor locaties waar bezoek is toegestaan geldt het volgende:

 • U komt niet op bezoek wanneer u klachten heeft of in afwachting bent van een corona testuitslag,
 • U komt met maximaal 1 persoon op bezoek (uitgezonderd de eerder genoemde locaties waarbij twee bezoekers per dag mogen komen)
 • Dit kan eventueel iedere dag een andere bezoeker zijn
 • U draagt altijd een (zelf meegenomen) mondmasker gedurende uw bezoek,
 • Alleen bij uitzondering neemt u uw mondmasker af, bijvoorbeeld om te eten of te drinken. Dit kan alleen als er voldoende afstand is tot anderen,
 • U past de algemene hygiënemaatregelen toe (handen wassen, niezen in elleboog, neus snuiten in een papieren zakdoek),
 • U registreert uw bezoek bij binnenkomst op de locatie,
 • U neemt de 1,5 meter afstand in acht,
 • Het bezoek kan helaas niet in de huiskamer of in het restaurant plaatsnemen; u komt op bezoek in de kamer van uw naaste.
 • Hierop gelden uitzonderingen voor mantelzorgers die de zorgmedewerkers ondersteunen, bijvoorbeeld omdat:
  o Deze mantelzorger begeleiding biedt bij het klaarmaken en nuttigen van een maaltijd, of structureel een andere activiteit verricht.
  o Ook hierbij geldt dat de afstand van 1,5 meter tot bewoners en medewerkers kan worden gegarandeerd.
 • Het bezoek neemt de kortste route naar de kamer/appartement van een bewoner en treedt onderweg niet in contact met andere bezoekers, bewoners of medewerkers. Wanneer bezoek iets wil bespreken met het zorgteam, dan worden zij verzocht dit via e-mail of telefonisch doen.

Mocht het bezoek niet in de kamer van uw naaste lukken, dan kunt u met uw naaste naar buiten voor een wandeling.

 

Update voor thuiszorg en ontmoetingscentra

Laatste keer bijgewerkt: 20 maart 2021

Lockdown tot ten minste 30 maart

Het aantal coronabesmettingen is volgens de rijksoverheid nog steeds te hoog. Onder de besmettingen is er eveneens een toename van het zogenaamde Britse variant. Daarom is er nu geen aanleiding de huidige maatregelen te versoepelen. Nederland blijft tot ten minste 30 maart in Lock down.

Vaccinatieronde van huisartsen

Vanuit verschillende huisartsen ontvangen we informatie dat zij inmiddels ook regelmatig vaccinaties binnenkrijgen en de juiste leeftijdscategorie onder hun patiënten kunnen vaccineren. Het wel of niet laten vaccineren is een persoonlijke keuze. Op dit moment zijn bijna 2 miljoen mensen in Nederland gevaccineerd.

Vaccinaties zorgmedewerkers

Een enkele keer krijgen we vragen over de vaccinatiemogelijkheden voor onze zorgmedewerkers. Begin dit jaar hebben alle zorgmedewerkers van De Brug, de Bilthuysen en Lyvore een uitnodiging ontvangen om zich te kunnen laten vaccineren. Er is daarbij geen onderscheid gemaakt naar de functie van betreffende zorgmedewerker. Als u bezoek krijgt van bijvoorbeeld een van onze wijkverpleegkundigen dan heeft ook hij of zij de uitnodiging gekregen zich te laten vaccineren.

Herstart vaccineren met AstraZeneca

Het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca wordt op korte termijn hervat. De tijdelijke pauze, waar eerder deze week toe werd besloten, is niet langer nodig. Zo klinkt de conclusie van het Europees Medicijnagentschap en de Nederlandse medicijnautoriteit. De tijdelijke stop werd ingezet vanwege meldingen over tromboseachtige klachten bij een enkeling die dit vaccin toegediend had gekregen. De verschillende onderzoeken zijn nog gaande, maar huidige resultaten en inzichten leveren onvoldoende reden tot ongerustheid. De vaccinaties worden weer hervat. Dit betekent dat de eerder afgezegde afspraken opnieuw gemaakt en ingepland kunnen worden.

Test aangevraagd? Informeer ons

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts en de wijkverpleegkundige, of onze zorgverleners in te schakelen. Alleen dan kunnen de juiste maatregelen worden getroffen. Om risico op besmetten te voorkomen, is het van belang dat u ons informeert als u in afwachting bent van een testuitslag.

Quarantaine

Als u in afwachting bent van een testuitslag, bent getest of als er bij u of uw huisgenoot een besmetting met het coronavirus is geconstateerd, dan is het belangrijk om het advies van de rijksoverheid op te volgen. De rijksoverheid adviseert 10 dagen quarantaine bij een besmetting of nauw contact met een besmette persoon. Bij een besmetting met het coronavirus blijft u in quarantaine tot uw klachten zijn hersteld. Dit betekent dat u geen bezoek ontvangt en zoveel mogelijk binnen blijft. Op deze manier levert u een belangrijke bijdrage verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Onzekere tijden

We realiseren ons dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen leiden tot bezorgdheid en vragen. U kunt met uw vragen en steun uiteraard terecht bij de zorg en de wijkverpleegkundige. Daarnaast is onze corona helpdesk bereikbaar voor vragen. 

 

Coronahelpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Vragen over het coronavirus en De Bilthuysen

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Staat u vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van De Bilthuysen m.b.t. het coronavirus.

Vaccinatie Tegen Corona Virus

Alle info rondom vaccinatie

Wilt u meer weten over de vaccinatie van de cliënten van De Bilthuysen? Hier vindt u alle relevante informatie:

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van De Bilthuysen (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties De Bilthuysen:

Cliënten wijkzorg:

Vrijwilligers De Bilthuysen:

Corona Routekaart