Coronavirus

De stand van zaken met betrekking tot het coronavirus in Nederland kan snel veranderen. Wij passen ons beleid en onze afspraken aan op de adviezen die het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties (De Brug, De Bilthuysen en Lyvore, hierna te noemen ‘onze organisaties’ ) nemen, vindt u terug in deze update. Het doel is het risico van een besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk houden.

Zie hier ook de veel gestelde vragen.

 

Algemene update

Laatste keer bijgewerkt: 20 mei 

Onderwerpen:

 • Testbeleid RIVM voor mantelzorgers
 • Maatschappelijke ondersteuning aan nabestaanden
 • Persconferentie woensdag 6 mei jl.
 • Blijf in contact

Testbeleid mantelzorgers

Sinds maandag 18 mei jl. komen mantelzorgers in aanmerking voor een coronatest als de mantelzorger:

 • klachten heeft die passen bij het coronavirus, zoals verkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of kortademigheid.
 • mantelzorger is van iemand die zelfstandig woont (niet in een zorginstelling) en een hoog risico heeft om ziek te worden.

Hoog risico
Iemand heeft een hoog risico om ziek te worden als hij of zij:

 • Ouder is dan 70 jaar
 • Ouder is dan 18 jaar en een chronische aandoening heeft. Wat deze chronische aandoeningen zijn, is te lezen op de website van het RIVM via deze link.

De test aanvragen
De test kan door de mantelzorger worden aangevraagd bij huisarts of de GGD-regio Utrecht. Het telefoonnummer van de GGD-regio Utrecht is 030- 630 54 00 (zeven dagen per week bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur). De GGD voert de test uit. De huisarts of de GGD-arts besluit of het nodig is dat u getest moet worden.

Meer informatie over de coronatest voor mantelzorgers vind u hier

Maatschappelijk werk na overlijden bewoner

Maatschappelijk werk speelt een belangrijke rol rondom het overlijden van een bewoner. Zij zijn speciaal ook door nabestaanden, die hier behoefte aan hebben, te benaderen. Mocht u graag in gesprek gaan over uw situatie in deze tijd rondom het coronavirus, een specifieke vraag hebben of over uw verdriet willen praten, is dat mogelijk. Neem contact op met onze coronahelpdesk en zij verwijzen u door.

Gewijzigde openingstijden coronahelpdesk

Vanaf 15 mei a.s. zijn de openingstijden van de coronahelpdesk in de weekenden en op feestdagen gewijzigd: op werkdagen blijven zij telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
Ook kunt u nog steeds dagelijks uw vraag aan hen mailen. Op werkdagen wordt de mailbox continu bijgehouden en in het weekend en op feestdagen wordt deze mailbox één keer per dag gelezen.

Persconferentie woensdag 6 mei 2020

In de persconferentie van woensdag 6 mei kondigde premier Rutte aan dat in Nederland vanaf maandag 11 mei een aantal maatregelen stapsgewijs wordt versoepeld. Volgens Rutte kan dit omdat de Nederlandse aanpak van corona goed heeft gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als iedereen zich aan de belangrijkste maatregelen houdt, komt er wel stapsgewijs meer ruimte. Dat betekent ook dat de algemene maatregelen van kracht blijven:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis (wanneer het werk dit toelaat)

Stap voor stap
Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt.

Hier kunt u alle versoepelingen op termijn nog eens terug lezen. In de bijlage vindt u een overzicht van de basismaatregelen en de stap voor stap versoepelingen.

Versoepelingen die ook vragen om aangepast beleid binnen onze organisaties
Een aantal versoepelingen die op termijn wordt aangekondigd, zorgen er ook voor dat het beleid binnen onze organisaties moet worden aangepast. We noemen hier de belangrijkste:

Per 11 mei:

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk, zoals (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.)
Voor onze organisatie betekent dit dat wij niet per 11 mei meegaan in deze ontwikkeling. Wij nemen de openstelling voor deze contactberoepen mee in de bezoekregeling die we aan het ontwikkelen zijn. Totdat anders is besloten, geldt: Mensen als kappers en pedicures (of andere vergelijkbare diensten) vallen onder ‘externen’, deze zijn tot nader order gestopt. De pedicure mag alleen komen wanneer dit op medische indicatie is.

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

Per 1 juni:
Bijeenkomsten met een maximum van 30 personen, waarbij 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gewaarborgd.
Dit betekent dat er opnieuw gekeken wordt naar het beleid binnen onze organisaties rondom het openen van restaurants en het houden van teamoverleg of vergaderingen. Ook hierin meegenomen, worden o.a. dagbesteding, bewegingslessen, wandelgroepen, maar ook trainingen en cursussen. De komende weken zal het coronakernteam zich hierover buigen.

Per 15 juni
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan weer examens afnemen en praktijklessen geven.
In overleg met het leercentrum wordt dit door het coronakernteam opgepakt.

 

Blijf in contact: videoboodschap en beeldbellen

Het is fijn om mogelijkheden te benutten, waarmee u toch met elkaar in contact kunt blijven. We bieden verschillende alternatieven aan om het contact tussen u en uw naasten te onderhouden, waaronder het sturen van een videoboodschap en het beeldbellen. Vanzelfsprekend realiseren wij ons dat dit niet voor iedereen een passend alternatief is.

Een videoboodschap
Als u een videoboodschap opneemt voor uw partner, familielid of naaste, kunnen wij die samen met hem of haar bekijken. Bijvoorbeeld op de momenten dat er voorheen bezoek zou komen. Hier vindt u een korte instructie hoe u dit kunt doen. Een opname kan met uw telefoon. Houd het kort: niet langer dan 2-3 minuten.

Een andere mogelijkheid is beeldbellen 
Het grote verschil met een videoboodschap is dat u direct contact heeft met elkaar en een gesprek kunt voeren. Bellen met spraak en beeld is leuk; u kunt degene met wie u spreekt ook zien. Het is een beetje alsof u bij elkaar in de kamer zitten. Op een aantal locaties hebben we de mogelijkheid om te videobellen. Als we dit aanbieden op de locatie van uw naaste, ontvangt u hierover een brief of mail van ons. Heeft u vragen hierover? Neem dan per e-mail contact op met een van de zorgmedewerkers of stuurt u een e-mail naar blijfincontact@lyvore.nl, blijfincontact@debilthuysen.nl, blijfincontact@iszdebrug.nl.

En meer

We hebben daarvoor een speciale pagina op onze websites ingericht, waarop allerlei alternatieve manieren staan beschreven om me elkaar in contact te blijven. 

Voor Lyvore: www.lyvore.nl/blijfincontact
Voor De Bilthuysen: www.debilthuysen.nl/blijfincontact
Voor De Brug: www.iszdebrug.nl/blijfincontact

 

Update voor bewoners

Laatste keer bijgewerkt: 20 mei

Onderwerpen:

 • Persconferentie 19 mei jl.
 • Ontmoeten op maat gaat van start
 • Aantal positief geteste cliënten

Persconferentie dinsdagavond jl.

Tijdens de persconferentie werd onder andere onderstaande informatie gedeeld met betrekking tot verpleeghuizen.

“Verpleeghuizen
Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid* naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.”

*) Aangezien we op het moment dat we deze update schrijven, nog geen specifieke informatie hebben ontvangen over de voorwaarden waaraan deze uitbreiding moet voldoen, wij achter de schermen een enorme voorbereiding hebben getroffen om Ontmoeten op maat mogelijk te maken én we hierbij de veiligheid van bewoners en medewerkers goed kunnen borgen, hebben we besloten door te gaan met Ontmoeten op maat op alle locaties.


Ontmoeten op maat gaat van start

Zoals eerder gemeld, is in het coronakernteam het besluit genomen dat we inderdaad vanaf volgende week gaan starten met Ontmoeten op maat. De echte startdatum verschilt per locatie. Zo kan men elkaar bijvoorbeeld vanaf aanstaande maandag Ontmoeten op Het Woonoord, vanaf woensdag op Elisabeth Park en vanaf donderdag op Molenschot. Helaas zijn twee locaties van ons nog niet in de gelegenheid u te ontvangen, omdat daar het coronavirus heerst: Rinnebeek en Weltevreden. Zodra deze locaties mee kunnen doen in Ontmoeten, dan informeren wij u hierover.

We realiseren het Ontmoeten in de tuinen of op parkeerplaatsen, maar in ieder geval en tot nader order buiten het pand. Het is nog steeds niet de bedoeling dat u op bezoek komt in of op onze locaties. Ontmoeten op maat is zorgvuldig voorbereid, we houden ons aan de landelijk geldende regels en het RIVM-beleid. Daarnaast hebben we extra maatregelen getroffen voor de veiligheid van bewoners en medewerkers. Voor alle locaties geldt dat er tafels en stoelen staan en uiteraard zijn er voldoende middelen aanwezig om te ontsmetten.

Aanvullende informatie over het Ontmoeten op maat vindt u hier. Leest u goed al deze informatie door, voordat u een afspraak maakt. Hier vindt u alle contactgegevens voor het maken van een afspraak. 


Aantal positief geteste cliënten

Vanaf de laatste update, eind vorige week zijn negen cliënten besmet met het coronavirus. Hiervan wonen drie cliënten op Weltevreden en zes op Rinnebeek.

Zodra op een afdeling een besmetting met het coronavirus is geconstateerd, wordt familie van betreffende bewoner vanzelfsprekend telefonisch geïnformeerd door het zorgteam. De 1e contactpersonen van de andere bewoners ontvangen, in afstemming met de manager zorg, de informatie per mail. De medebewoners ontvangen deze informatie per brief.

Zolang u geen brief ontvangt, is er geen sprake van een besmetting op de afdeling van uw geliefde of naaste.

 

 

Update voor cliënten zorg aan huis/wijkzorg

Laatste keer bijgewerkt: 7 mei 

Onderwerpen in deze update:

 • Aantal positief geteste cliënten
 • Hospice de Luwte weer open
 • Praktische informatie, mondkapjes en blijf alert op uw gezondheid

Aantal positief geteste cliënten van afgelopen week

Wij kunnen u melden dat er op dit moment bij geen enkele cliënt die van ons wijkzorg of zorg aan huis ontvangt, een besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Dit is positief nieuws.

Hospice de Luwte weer open

Na een periode van sluiting is het hospice de Luwte in Soest vanaf 7 mei weer geopend voor de zorg voor palliatief terminale clienten. In het hospice wordt gewerkt met een vertrouwd team van verpleegkundigen en vrijwilligers.


Praktische informatie, om de herinnering op te frissen

Van harte hopen we dat u gezond blijft. Mocht u onverhoopt verkoudheidsklachten krijgen, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Met name het zonnige weer zorgt voor een enorme toename van het aantal mensen met een allergische reactie, zoals niezen en jeukende ogen. Het is mede daarom niet nodig dat u zich direct zorgen maakt, maar wel belangrijk dat u alert bent op eventuele klachten.

Blijf alert op uw gezondheid
Op het moment dat u klachten krijgt, zoals hoesten, benauwdheid of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts in te schakelen, zodat de juiste maatregelen worden getroffen.
Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij ondersteunen. Wij gaan ervan uit dat u de zorgmedewerkers goed informeert over uw klachten en die van eventuele huisgenoten. Mocht het zo zijn dat bij u een verdenking van of een besmetting met het coronavirus is, willen wij u erop wijzen dat u dit dient te melden bij de zorg of wijkverpleegkundige. Om klachten te voorkomen wijzen we u op het naleven van de algemene maatregelen, zoals regelmatig uw handen wassen, geen handen schudden en 1,5 meter afstand bewaren.

Niet noodzakelijke zorg
De zorg wordt zoveel mogelijk gecontinueerd. Dat geldt ook voor de huishoudelijke hulp.
De zorgmedewerkers krijgen echter wel regelmatig te maken met aanpassingen in bepaalde maatregelen. Door besmettingen met het coronavirus van cliënten of medewerkers kan het zijn dat zij met u in overleg gaan over de noodzakelijke zorg en hoe dit eventueel anders kan worden georganiseerd.
Ook stellen zij u de vraag hoe het met u gaat. Mocht u onverhoopt hoesten of niezen, dan zal de zorgmedewerker gebruik maken van een mondkapje. Voor de huishoudelijk medewerkers geldt dat zij eerst in overleg zullen gaan met hun teamleider. Het kan voorkomen dat zij vervolgens geïnstrueerd worden om de hulp uit te stellen. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met u.

Mondmaskers
Mocht het zo zijn dat de zorgmedewerker met een mondmasker binnenkomt, hoeft u zich geen zorgen te maken dat zij is besmet met het coronavirus. Dit mondmasker wordt in sommige situaties namelijk preventief gebruikt.

Besmetting met het coronavirus
Indien u onverhoopt toch ziek wordt en besmet blijkt te zijn met het coronavirus, zal in overleg met de huisarts en de wijkverpleegkundige worden bepaald of u verder thuis zorg kunt ontvangen of dat u overgeplaatst dient te worden naar het ziekenhuis of naar een speciale cohortafdeling. Hier staan speciaal getrainde teams zorgmedewerkers en artsen

24 uur per dag voor u klaar. Indien het nodig mocht zijn dat u overgeplaatst wordt, gaat dit in overleg met het Zorg Coördinatie Punt (ZCP). De medewerkers van het ZCP zoeken dan voor u een geschikte plek om te worden behandeld en verzorgd.

Handelen volgens protocol
Mocht in uw wijkcluster een cliënt verdacht worden van of besmet zijn met het coronavirus dan handelen we volgens protocol, zoals het dragen van een mondmasker en handschoenen. De medewerkers en personen met wie de cliënt onlangs in contact is geweest worden in kaart gebracht en geïnformeerd. Hun gezondheid wordt de komende periode nauwlettend in de gaten gehouden. Bij cliënten zonder klachten wordt, volgens protocol van het RIVM, niet gewerkt met een mondmasker.

Wat kunt u zelf doen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?
Om klachten te voorkomen wijzen we u op het naleven van de algemene maatregelen van het RIVM:

 • Blijf zo veel mogelijk thuis. Ga niet naar buiten als u verkoudheidsklachten heeft.
 • Ook vragen wij u geen drukbezochte parken of winkels te bezoeken en bezoek geen sociale evenementen waar veel mensen samen komen. Plan uw boodschappen zo dat u zo min mogelijk de straat op hoeft.
 • Houd uw sociale contacten zo beperkt mogelijk. En als men thuis bij u iets komt afleveren, houdt u zich dan aan de afspraken van minimaal 1,5 meter afstand en nodig maximaal twee dezelfde personen bij u thuis uit.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen, buiten uw eigen gezinsleden.
 • Hoest/nies in de elleboogholte.
 • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig en was daarna uw handen.
 • Schud geen handen
 • Was uw handen veelvuldig en zorgvuldig met zeep. Het virus overleeft niet op handen die goed met water en zeep (20 seconden) worden gewassen.
 • Ga niet naar buiten als u of uw huisgenoot griepverschijnselen of koorts heeft

Daarnaast:

 • Zorg ervoor dat u geen bezoek heeft als de zorgmedewerker komt.
 • We vragen u (liefst vloeibaar) handzeep en keuken papier klaar te zetten, zodat de zorgmedewerker zijn/haar handen kan wassen als dat nodig is.
 • Als de kamer wordt schoongemaakt, vragen we u 1,5 meter afstand te bewaren en indien mogelijk, in een andere kamer te gaan zitten.

Welke maatregelen nemen wij om besmetting te voorkomen?

 • Wij zorgen zoveel mogelijk voor een vast gezicht bij u thuis en zo min mogelijk verschillende medewerkers.
 • We wassen en desinfecteren onze handen veelvuldig.
 • Onze zorgmedewerkers hebben allemaal desinfectiemiddel bij zich om zowel voor als na hun bezoek aan u hun handen te desinfecteren.
 • Wij vragen ook aan zorgmedewerkers om hun sociale contacten zo veel mogelijk te beperken.
 • Heeft een zorgmedewerker koorts? Dan blijven hij of zij thuis.
 • Heeft een zorgmedewerker lichte klachten, zoals hoest of verkoudheid? Dan dragen we beschermende middelen om te voorkomen dat we u besmetten of blijven we thuis.
 • Ook is het nu mogelijk onze zorgmedewerkers te testen indien nodig.
 • De (zorg)medewerker zal indien mogelijk wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bij de persoonlijke zorg worden beschermende middelen alleen gebruikt bij hoesten, verkoudheid en/of koorts van de cliënt.

 

Coronahelpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. In het weekend en op feestdagen is dit van 10:00 – 13:00 uur.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Heeft u een naaste die verblijft in één van de locaties van De Bilthuysen, een vaste bezoeker is van een van de ontmoetingscentra of wijkzorg ontvangt? Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met de 1e contactpersoon. Ontvangt u geen e-mail van ons en wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates van De Bilthuysen met betrekking tot het coronavirus? Dan kunt u hieronder uw gegevens achterlaten.

(vult u hier de naam in van uw naaste)
(vult u hier de naam in van de locatie van De Bilthuysen waar uw naaste verblijft of de naam van de locatie van De Bilthuysen die uw naaste regelmatig bezoekt, zoals een ontmoetingscentrum)
(hier vult u uw eigen naam in)
(vult u hier uw e-mailadres in waarop we u kunnen informeren)

Vragen over het coronavirus en De Bilthuysen

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Staat u vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van De Bilthuysen m.b.t. het coronavirus.

Ontmoeten op maat

Op een groot aantal locaties is het mogelijk elkaar weer te ontmoeten.

Lees hier meer:

Ontmoeten op maat

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van De Bilthuysen (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties De Bilthuysen:

Cliënten wijkzorg:

Bewoners aanleunwoningen:

Cliënten personenalarmering

Vrijwilligers De Bilthuysen:

Rijksoverheid basismaatregelen en versoepelingen

Wilt u op de hoogte blijven?

Via onderstaande button kunt u uw gegevens invullen. Wij sturen u dan elke update toe. 

Aanmelden update

Blijf in contact

Nu het niet mogelijk is elkaar te bezoeken, ontstaan binnen en buiten onze organisaties allerlei alternatieve manieren van contact. Kijk hier voor een bundeling van mooie initiatieven om in contact te blijven.