Coronavirus

Bij De Brug, De Bilthuysen en Lyvore is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken twee keer per week actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

 

Update voor bewoners

Laatste keer bijgewerkt: 14 januari 2021

Onderwerpen in deze update: 

Coronavaccinatie:

 • Corona update in nieuwe vorm
 • Vaccinaties voor bewoners van start;
  • Uitnodigingsbrief en toestemmingsformulier
  • Wanneer wordt er gestart met vaccineren?
  • Met welk vaccin wordt gevaccineerd?
  • Hoe werkt de vaccinatie?
  • Is het coronavaccin veilig?
  • Waarom vaccineren?
  • Toestemming
  • Wilt u meer weten?
  • Informatie over coronavaccinatie
  • Wat heeft u nodig voor het maken van een goede keuze?
  • Na de vaccinatie
 • Zorgcontinuïteitsplan; stand van zaken
 • Lockdown verlengd tot 9 februari
 • Aantal positief geteste cliënten

 

Corona update in een nieuwe vorm

Zoals u naar alle waarschijnlijkheid wel heeft gemerkt, waren er de laatste tijd problemen met het versturen van de updates naar, met name de privé e-mailadressen. De update kwam niet bij iedereen in de mailbox terecht of werd aangemerkt als spam of phishing. Daarom ontvangt u vanaf heden deze corona update vanuit een mailprogramma en via een andere weg. Hiermee is het probleem gelukkig opgelost.

Heeft u de update van vorige week (7 januari 2021) niet ontvangen? Dan kunt u deze hier terugvinden.


Vaccinaties voor bewoners van start

Tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari werd goed nieuws aangekondigd; binnen onze locaties wordt op korte termijn gestart met het vaccineren tegen het coronavirus. Belangrijk om te weten is dat via onze organisatie alle bewoners die onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde vallen, hiervoor worden uitgenodigd. De uitnodiging is gericht aan henzelf, of waar nodig, aan de wettelijk vertegenwoordiger.

Bewoners die vallen onder de eigen huisarts, worden binnenkort via de huisarts uitgenodigd voor de coronavaccinatie.

 

Uitnodigingsbrief en toestemmingsfomulier

De uitnodiging en het toestemmingsformulier vindt u ook vast bij deze update. U kunt deze gebruiken om het toestemmingsformulier in te vullen en zo snel mogelijk te retourneren. In de brief leest u hierover alle informatie.
Let op! Met ingevulde formulieren van bewoners of vertegenwoordigers die vallen onder de eigen huisarts doen wij helaas niets.

De uitnodigingsbrief voor bewoners
Het toestemmingsformulier voor bewoners

De uitnodigingsbrief voor wettelijk vertegenwoordigers
Het toestemmingsformulier voor wettelijk vertegenwoordigers

Tevens ontvangt u bij de brief nog een aantal bijlagen met extra informatie. Deze kunt u ook hier vinden:

Vaccin in het kort voor Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tegen COVID-19
Vaccinatie tegen corona, informatie vanuit de rijksoverheid
Informatie over de landelijke registratie bij het RIVM

Wanneer wordt er gestart met vaccineren?
Het starten met vaccineren binnen onze locaties begint op korte termijn. Alle bewoners die vallen onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde worden hiervoor uitgenodigd. Zij en/of de wettelijk vertegenwoordiger ontvangt binnenkort de uitnodiging per post. Voor wij kunnen starten met het vaccineren van bewoners is het belangrijk dat daarvoor ook toestemming is gegeven. Wij vragen u dan ook het toestemmingsformulier zo snel mogelijk te retourneren.

Op dit moment hebben wij nog geen definitieve planning voor het vaccineren. Dit heeft te maken met het bestellen en leveren van de vaccins. Zodra dit duidelijk is, wordt deze planning gemaakt en ontvangen betrokkenen hierover meer informatie. Het vaccineren vindt in ieder geval plaats op de locatie waar de bewoner verblijft, zodat deze niet hoeft te reizen.

Met welk vaccin worden bewoners gevaccineerd?
Het vaccin dat wordt gebruikt om te vaccineren is Comirnaty van BioNTech/Pfizer. Dit vaccin is reeds ingezet voor het vaccineren van de zorgmedewerkers in de verpleeg(huis)zorg en wordt ook ingezet voor cliënten binnen de gehandicaptenzorg.

Hoe werkt de vaccinatie?
Wanneer iemand wordt gevaccineerd, krijgt hij of zij twee keer een vaccinatie, met een tussenpoos van drie weken. De vaccinatie zorgt ervoor dat het lichaam afweerstoffen maakt tegen het coronavirus. Het lichaam is zo beter beschermd tegen het coronavirus. Als iemand na de vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de vaccinatie ervoor dat hij of zij minder ernstig ziek wordt. Ook als iemand corona heeft gehad, is vaccineren zinvol.

Is het coronavaccin veilig?
De vaccinatie tegen corona is uitgebreid getest, zoals dat gebeurt bij alle medicijnen en vaccinaties. Alle stappen van de procedure zijn gevolgd. De veiligheid van het vaccin wordt ook de komende jaren nog zorgvuldig en kritisch gecontroleerd. Vlak na het vaccineren kan iemand eventuele bijwerkingen krijgen, zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke arm. Deze bijwerkingen gaan na enkele dagen vanzelf weer over.

Waarom vaccineren?
Het coronavirus is een ziekte die zeer ernstig kan verlopen en men kan er zelfs aan overlijden. Dat geldt vooral voor mensen ouder dan 60 jaar en mensen met een kwetsbare gezondheid. De vaccinatie beschermt tegen het coronavirus.

Toestemming
Voor iedereen in Nederland geldt dat de vaccinatie gratis is en vrijwillig. Bewoners, of eventueel hun wettelijk vertegenwoordiger, kunnen zelf besluiten of zij toestemming geven zich te laten vaccineren.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over de coronavaccinatie vindt u op de landelijke website coronavaccinatie.nl of u kunt bellen naar het landelijke nummer van de GGD: 0800-1351.
Op onze website vindt u ook veel informatie en handige links terug. Uiteraard kunt u ook terecht bij de corona helpdesk, via corona@iszdebrug.nl, corona@debilthuysen.nl of corona@lyvore.nl, of telefonisch via 033 46 00 507. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Heeft u nog meer vragen of twijfels? Bespreek dit met de behandelend arts.


Informatie over de coronavaccinatie

Wij proberen u middels deze updates zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Soms is dit lastig omdat ook wij afhankelijk zijn van het moment van communiceren van de overheid. Wat wij wel doen, is zo goed mogelijk proberen in kaart te brengen aan welke informatie u behoefte heeft. Dit hebben we gedaan via een korte enquête.

De enquête is inmiddels door 183 1e contactpersonen/wettelijk vertegenwoordigers en 21 bewoners ingevuld (peildatum: 13 januari 2021). Via onderstaande link kunt u een eerste korte weergave van de uitkomsten inzien:


Eerste uitkomsten enquête


Wat heeft u nodig voor het maken van een goede keuze?

De enquête kan nog altijd worden ingevuld.

Dat kan via onderstaande link. U krijgt dan een korte vragenlijst te zien welke u (uiteraard anoniem) kunt invullen. Uiteraard zijn er geen goede of foute antwoorden. Elke mening en elke overtuiging mag er zijn. Met behulp van uw antwoorden kunnen wij u beter tegemoet komen in het verzorgen van goede informatie.

Bent u bewoner en wilt u de vragenlijst invullen? Dan kunt u deze link gebruiken:
Vragenlijst vaccinatie bewoners

Bent u 1e contactpersoon en wilt u de vragenlijst invullen? Dan kan dat via de link:
Vragenlijst vaccinatie 1e contactpersonen


Na de vaccinatie

Het vaccineren in Nederland is nu een week bezig. Inmiddels zijn al heel wat vaccinaties gegeven en wordt het tempo, gelukkig, opgevoerd. Het zal echter nog maanden duren voordat iedereen, die dat ook wil, is gevaccineerd. En dan? Hugo de Jonge gaf tijdens de persconferentie al aan dat na het vaccineren niet zomaar alle maatregelen die nu gelden, kunnen worden opgeheven. Steeds opnieuw zal de actuele situatie bekeken worden. Ook binnen onze organisatie betekent dit dat we de landelijke ontwikkelingen blijven volgen en ons beleid daar op afstemmen. Via deze corona updates houden we u daarvan op de hoogte.

 

Zorgcontinuïteitsplan; stand van zaken

In een eerdere update vertelden we u over de in werking treding van het zorgcontinuïteitsplan en wat dit precies inhield. Inmiddels kunnen wij melden dat wij, gelukkig, over het algemeen herstel zien. Op dit moment worden minder bewoners én medewerkers besmet met het coronavirus en dat geeft weer iets meer ruimte. In sommige gevallen is dit voor een locatie/woning/afdeling anders, omdat zij nog altijd te maken hebben met besmettingen. Daar waar een uitbraak bedwongen is kunnen we voorzichtig terug gaan naar zoveel mogelijk 'normaal'. Dat betekent dat nog steeds de bezoekregeling van 1 bezoeker per bewoner per dag van kracht is, maar voor het verlenen van zorg en ondersteuning is meer mogelijk, zoals behandelingen of activiteiten.

Het lijkt daarmee dat we in rustiger vaarwater zijn beland, echter dienen we nog altijd alert te blijven. We blijven daarmee aansluiten bij de landelijk geldende maatregelen.

Lockdown verlengd tot 9 februari

Tijdens de persconferentie van 12 januari jl. vertelde premier Rutte dat de landelijke lockdown wordt voortgezet tot in ieder geval 9 februari. Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft, echter moet het aantal dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller dalen. Dat betekent dat we onze contacten nog altijd zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet.

Openbare plaatsen blijven gesloten
Om de verspreiding van het virus af te remmen, moeten we zo min mogelijk contacten aangaan. Daarom blijven openbare gelegenheden in ieder geval dicht tot en met 9 februari. Voor onze locaties betekent dit dat onze restaurants, kappers, etc. nog gesloten blijven.

Het overzicht van maatregelen die gelden tijdens de landelijke lockdown kunt u hier vinden.

 

Aantal positief geteste cliënten

In de week van 6 januari tot en met 12 januari ontvingen 12 cliënten een positieve testuitslag van de coronatest. Onderstaand vindt u de telling, die is gebaseerd op de registratielijst van de coronahelpdesk.

Intramuraal:
6 bewoners van Santvoorde
1 bewoner van Elisabeth Park, Merelhof
1 bewoner van Beukenstein, woning 5
1 bewoner van Beukenstein, woning 9
1 bewoner van Molenschot, 3e etage

Extramuraal:
1 cliënt van Zorg aan huis Soesterberg
1 cliënt van Zorg aan huis Soest

Let op! Deze aantallen zijn altijd een momentopname. Op het moment dat deze update verschijnt, zijn de aantallen waarschijnlijk al weer veranderd.

 

Herhaling: bezoekregeling

Voor locaties waar bezoek is toegestaan geldt het volgende:

 • U komt niet op bezoek wanneer u klachten heeft of in afwachting bent van een corona testuitslag,
 • U komt met maximaal 1 persoon op bezoek
 • U draagt altijd een (zelf meegenomen) mondmasker gedurende uw bezoek,
 • Alleen bij uitzondering neemt u uw mondmasker af, bijvoorbeeld om te eten of te drinken. Dit kan alleen als er voldoende afstand is tot anderen,
 • U past de algemene hygiënemaatregelen toe (handen wassen, niezen in elleboog, neus snuiten in een papieren zakdoek),
 • U registreert uw bezoek bij binnenkomst op de locatie,
 • U neemt de 1,5 meter afstand in acht,
 • Het bezoek kan helaas niet in de huiskamer of in het restaurant plaatsnemen; u komt op bezoek in de kamer van uw naaste.
 • Hierop gelden uitzonderingen voor mantelzorgers die de zorgmedewerkers ondersteunen, bijvoorbeeld omdat:
  o Deze mantelzorger begeleiding biedt bij het klaarmaken en nuttigen van een maaltijd, of structureel een andere activiteit verricht.
  o Ook hierbij geldt dat de afstand van 1,5 meter tot bewoners en medewerkers kan worden gegarandeerd.
 • Het bezoek neemt de kortste route naar de kamer/appartement van een bewoner en treedt onderweg niet in contact met andere bezoekers, bewoners of medewerkers. Wanneer bezoek iets wil bespreken met het zorgteam, dan worden zij verzocht dit via e-mail of telefonisch doen.

Mocht het bezoek niet in de kamer van uw naaste lukken, dan kunt u met uw naaste naar buiten voor een wandeling.

Op de hele bezoekregeling is een uitzondering van toepassing voor naasten van bewoners die zich in de terminale fase bevinden:
We vinden het belangrijk dat al onze bewoners op een waardige manier afscheid kunnen nemen. De afspraken hierover luiden als volgt:

 • De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de terminale fase ingaat.
 • Bij bezoek gaat familie rechtstreeks naar de kamer en komt niet in andere ruimtes.
 • Bezoek maakt gebruik van neusmondmasker en handschoenen. In geval van een verdenking van of een besmetting met het coronavirus, gelden aanvullende beschermende middelen. De organisatie voorziet hierin.
 • De bewoner mag door maximaal twee bezoekers tegelijk worden bezocht. Dit kan worden afgestemd met de eerste contactmedewerker.

Mogen bewoners op familiebezoek buiten onze locaties?

Ook hier geldt dat wanneer iemand wordt verdacht van of is besmet met het coronavirus, deze persoon uiteraard niet op familiebezoek kan. Maar hoe zit dat voor anderen?

Op basis van richtlijnen van de Actiz en Verenso raden wij het af om een bewoner mee op familiebezoek te nemen. Wij ontmoedigen familiebezoek ten zeerste.
Mochten bewoners op familiebezoek gaan, dan brengen wij nogmaals de landelijk geldende maatregelen onder de aandacht:

De algemeen geldende richtlijnen van de rijksoverheid:

 • Let op het aantal gasten: bezoek van max. 2 personen van buiten het eigen huishouden (kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee).
 • Minimaliseer het risico op besmetting door goede hygiëne
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Laat u testen bij klachten en blijf thuis!

Update voor thuiszorg en ontmoetingscentra

Laatste keer bijgewerkt: 30 december 2020

Recht op gratis beschermende middelen voor mantelzorgers

Mantelzorgers hebben recht op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Dit geldt alleen als tijdens het verlenen van mantelzorg 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Dit betekent dat u, wanneer uw naaste getest is, met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van uw naaste, gratis een kortetermijnpakket met beschermende materialen op kunt halen bij de apotheek. Als de coronatest positief blijkt dan is er recht op een langetermijnpakket PBM.


De pakketten bevatten handschoenen, chirurgisch mondneusmaskers, een bril, schorten en een flacon desinfectans. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Extra aandacht
Vanwege de toename in aantallen, landelijk, maar zeker ook in de regio Utrechtse Heuvelrug en in het bijzonder in Amersfoort, is extra zorgvuldigheid op z’n plaats; het is van groot belang dat u zich aan de landelijke maatregelen houdt, om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Landelijke lockdown

Premier Rutte kondigt landelijke lockdown aan; van dinsdag 15 december
tot ten minste 19 januari 2021

Premier Rutte sprak maandagavond 14 december jl. Nederland toe. Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. Daarom is Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe gegaan. Dat heeft veel consequenties voor iedereen, deze zijn terug te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Landelijk en in onze regio nemen besmettingen met het coronavirus enrom toe. De zorg staat onder grote druk, meerdere ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgorganisaties hebben te maken met veel besmettingen. Vanuit de overheid is aangegeven dat alle planbare ziekenhuiszorg landelijk wordt afgeschaald. Veel ouderenzorgorganisaties hebben te kampen met grote personele problemen en nemen noodmaatregelen.

Zorgcontinuïteitsplan

Het zorgcontinuïteitsplan is een plan waarin meerdere acties staan beschreven die (kunnen) worden ingezet op het moment dat het lastig wordt de continuïteit van zorg te waarborgen. De situatie is soms nijpend omdat in sommige teams het aantal medewerkers dat niet kan werken in verband met het coronavirus dusdanig groot is, dat naast flexwerkers ook hulp en collega’s uit teams van andere locaties worden ingezet. Het kan dus zo zijn dat u tijdelijk (voor u) nieuwe medewerkers ontmoet. Ook externe middelen, zoals de inzet van uitzendbureaus, ZZP-ers, Rode Kruis, etc. zijn geraadpleegd.

Het is een zorgelijke situatie en vraagt om passende breedgedragen besluiten vanuit management en directie afgestemd met de SISU-raad (Ondernemingsraad) en de CCR-en. Ook staan we in nauw contact met onder andere de de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, GGD en GHOR.

Het belangrijkste dat in het zorgcontinuïteitsplan staat beschreven is dat de basiszorg aan cliënten door moet gaan. Om dat te kunnen realiseren zijn er twee belangrijke besluiten die vanaf nu gelden:
1. Zorg, welzijn en behandeling wordt afgeschaald
2. Personeel wordt vrijgespeeld voor cohortlocaties

Niet noodzakelijke zorg

Uw persoonlijke zorg thuis wordt zoveel mogelijk gecontinueerd. Echter bij besmetting van cliënten of uitval van personeel, zal in overleg met u de zorg anders worden ingedeeld, of worden beperkt tot de meest noodzakelijke zorg. Ook kan het zijn dat we een beroep doen op mantelzorgers en ook hun inzet wordt gevraagd. Huishoudelijke hulp wordt ook zoveel mogelijk gecontinueerd. Evenals het bezoeken van onze Ontmoetingscentra.

Wij realiseren ons dat dit zeer vervelende berichten zijn, die het er voor iedereen niet aangenamer op maken. Ook wij zouden hierin liever ruimer willen acteren, echter laten de omstandigheden dit op dit moment niet toe. Bij alle besluiten die wij nemen, baseren wij ons op de uitgangspunten van het RIVM, Actiz en Verenso.

Restaurants binnen onze locaties zijn dicht

Per woensdag 16 december jl. zijn de restaurants op onze locaties gesloten. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van de ruimte, noch eten of drinken kunt afhalen. We betreuren het dat we deze service nu niet kunnen bieden als u op bezoek komt.

De restaurants die het betreft zijn:

 • Brasserie, locatie Sparrenheide
 • Orangerie, locatie Beukenstein
 • Dalzicht, locatie Molenschot
 • De Lindentuin, locatie De Biltse Hof
 • Naam restaurant, locatie Santvoorde
 • Restaurant, locatie Birkhoven Park
 • Restaurant, locatie De Koperwiek
 • De Zaal, locatie De Bremhorst (is nu cohort)

Medewerkers die werkzaam zijn bij deze restaurants en hierdoor hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen, worden direct of indirect op een andere manier ingezet ten dienste van de zorg aan bewoners.

Contactberoepen zoals kappers, pedicures, masseurs zijn niet toegestaan

Vanuit de overheid is besloten dat tijdens deze landelijke lockdown het uitoefenen van niet-medische contactberoepen niet is toegestaan; Kappers, pedicures, masseurs en anderen met een niet-medisch contactberoep, kunnen hun werkzaamheden niet uitoefenen. Kappers die een salon op onze locatie hebben, hebben hun salon gesloten.
Alleen voor een pedicurebehandeling op medische indicatie is een uitzondering mogelijk. Uiteraard blijven noodzakelijke behandelingen door medische contactberoepen ook mogelijk.

Tijdelijke sluiting buurthuis De Brug in Driebergen

Als gevolg van de landelijke maatregelen heeft helaas Buurthuis De Brug wederom haar deuren moeten sluiten.

Ontmoetingscentra

Onze ontmoetingscentra blijven open voor mensen met een indicatie. Uiteraard wordt rekening gehouden met de geldende maatregelen.

Vaccineren zorgmedewerkers en cliënten

Het kabinet heeft aangegeven dat met het vaccineren men wil bereiken: het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn, en zorgen dat de zorg het aan blijft kunnen.
Daarom wil zij, nu het vaccin beschikbaar is, starten met het vaccineren van zorgpersoneel vanaf 8 januari. De overheid heeft een eerste uitwerking beschreven, waarin staat dat de GGD centrale priklocaties zal inrichten. Hoe lang het gaat duren om de eerste groepen in te enten is sterk afhankelijk van wanneer en in welke aantallen de vaccins uiteindelijk worden geleverd.
Binnen onze organisaties is een werkgroep samengesteld die deze ontwikkelingen op de voet volgt en werkt aan een draaiboek. Zo zijn wij goed voorbereid wanneer de vaccins beschikbaar komen. Wanneer we daar meer over weten, wordt u daarover uiteraard geïnformeerd.

Mondmaskers verplicht vanaf 1 december

Vanaf 1 december geldt een mondmaskerplicht in publieke ruimten. Op onze locaties verzoeken we u eveneens dringend een mondmasker te dragen. Er worden vragen gesteld over uitzonderingen op de mondkapjesplicht binnen onze locaties. Wij accepteren géén uitzonderingen. Iedereen die op een van onze locaties komt, is verplicht een mondkapje te dragen. Ook accepteren wij geen ‘kaartjes’ die voor een uitzondering op de mondkapjesplicht kunnen worden geprint.

Handelen volgens protocol

In onze vorige updates informeerden we u over de tijdelijke, preventieve maatregelen. Zo werken alle medewerkers nog steeds uit voorzorg tijdens de zorgverlening ondermeer met een mondneusmasker. Ook medewerkers die hulp bieden bij het huishouden werken met een mondneusmasker. Het risico op verspreiding van het virus wordt hierdoor verkleind. Vanzelfsprekend wordt uw gezondheid door ons nauwlettend in de gaten gehouden, maar wij adviseren uzelf ook uw gezondheid goed in de gaten te houden.

Test aangevraagd? Informeer ons

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts en de wijkverpleegkundige, of onze zorgverleners in te schakelen, zodat de juiste maatregelen worden getroffen. Wilt u ons ook informeren als u in afwachting bent van een testuitslag.

Quarantaine

Als u in afwachting bent van een testuitslag, bent getest of als er bij u of uw huisgenoot een besmetting met het coronavirus is geconstateerd, dan is het belangrijk om het advies van de GGD op te volgen. De GGD adviseert in de regel 10 dagen quarantaine bij een positieve besmetting of nauw contact met een besmette persoon. Dit betekent dat u geen bezoek ontvangt en zoveel mogelijk binnen blijft. Op deze manier levert u een belangrijke bijdrage verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding of besmetting te voorkomen?

Het is belangrijk te letten op schone handen en hygiëne bij het hoesten, niezen en snuiten. Allerlei ziektes kunnen worden voorkomen, door:

 • regelmatig uw handen te wassen (minimaal 30 seconden) met zeep;
 • niezen/hoesten in de binnenkant van uw elleboog;
 • papieren zakdoekjes eenmalig te gebruiken, weggooien na gebruik en vervolgens uw handen wassen;
 • geen handen te schudden.
 • 1,5 meter afstand te bewaren
 • het gebruik van een mondkapje in openbare ruimten
 • vermijd drukte en de groepsgrootte is buiten maximaal twee personen
 • nodig maximaal twee bezoekers van een ander huishouden bij u thuis uit
 • geen bezoek tijdens de zorgverlening
 • respecteer de landelijke maatregelen, die vanaf 3 november zijn aangepast.

Onzekere tijden

We realiseren ons dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen leiden tot bezorgdheid en vragen. U kunt met uw vragen en steun uiteraard terecht bij de zorg en de wijkverpleegkundige. Daarnaast is onze corona helpdesk bereikbaar voor vragen. U kunt hen, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, telefonisch bereiken op telefoonnummer: 033 460 05 07. Ook kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@debrug.nl of corona@debilthuysen.nl.

 

Coronahelpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Vragen over het coronavirus en De Bilthuysen

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Staat u vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van De Bilthuysen m.b.t. het coronavirus.

Vaccinatie Tegen Corona Virus

Alle info rondom vaccinatie

Wilt u meer weten over de vaccinatie van de cliënten van De Bilthuysen? Hier vindt u alle relevante informatie:

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van De Bilthuysen (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties De Bilthuysen:

Cliënten wijkzorg:

Vrijwilligers De Bilthuysen:

Corona Routekaart