Coronavirus

Bij De Brug, De Bilthuysen en Lyvore is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken iedere dinsdag en, indien nodig op donderdag, actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

Algemene update

Laatste keer bijgewerkt: 30 juli 

 Onderwerpen: 

 • Toenemend aantal besmettingen in Nederland

Toenemend aantal besmettingen in Nederland: houd je aan de maatregelen

Tijdens een ingelaste persconferentie op woensdag 22 juli jl. heeft minister van Justitie Grapperhaus alle Nederlanders op het hart gedrukt zich te houden aan de landelijk gestelde coronamaatregelen. Dit naar aanleiding van een flinke toename van het aantal besmettingen. Het advies blijft:

 • Houd voldoende afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter)
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep
 • Vermijd drukke plekken

Ook binnen onze locaties willen we uiteraard besmettingen voorkomen, daarom brengen we deze regels bij iedereen weer even onder de aandacht. Dit is ook naar onze medewerkers en vrijwilligers gecommuniceerd.

Update voor bewoners

Laatste keer bijgewerkt: 30 juli

Onderwerpen:

 • Gebruik van mondkapjes voor bezoekers
 • Terugkomst uit oranje vakantieland
 • Geen cliënten besmet met het coronavirus
 • Registeren van bezoek

Gebruik van mondkapjes voor bezoekers 

Op al onze locaties is het gebruik van mondkapjes verplicht voor alle bezoekers wanneer zij zich in de algemene ruimtes bevinden of wanneer het lastig is de 1,5 meter afstand te houden van anderen (zoals in de gang).

Deze regeling geldt niet voor cliënten en medewerkers. Zij wonen of werken op de locaties.

We begrijpen dat dit onderscheid lastig voor u kan zijn, maar vragen u zich te houden aan deze richtlijn om zo de gezondheid van clienten en medewerkers niet in gevaar te brengen. Hartelijk dank voor uw begrip.Komt u terug van vakantie uit een ‘oranje’ gebied?

Indien een land is aangeduid met ‘oranje’ (vakantiereizen afgeraden) of ‘rood’ (niet reizen), dan raadt de overheid het sterk af om deze landen te bezoeken. Op dit moment komt het voor dat ook landen of gebieden met een ‘geel’ advies ineens veranderen in ‘oranje’, zoals Kroatië en Barcelona. De situatie rond het coronavirus in een land/gebied kan dus elk moment veranderen.
Als u op vakantie gaat naar een ‘geel’ land, dan hoeft iemand bij terugkeer niet in quarantaine. Wanneer u naar een vakantieland bent geweest, waar code ‘oranje’ geldt, of uw vakantieland wordt tijdens uw verblijf ‘oranje’, dan moet u bij terugkomst twee weken in thuisquarantaine.

Wij vragen u deze overheidsregels in gedachten te houden, wanneer u een van onze locaties wil bezoeken.


Geen cliënten besmet met het coronavirus, soms zijn er wel verdenkingen

Momenteel zijn er geen cliënten besmet met het coronavirus. Helaas zijn er op locaties wel af en toe verdenkingen, omdat er dan toch een cliënt is met klachten. De betreffende cliënt wordt dan geïsoleerd verzorgd en getest. Vanaf het moment van de verdenking tot aan de uitslag van de test wordt gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen door de medewerkers en wordt de bezoekregeling voor de afdeling, woning of locatie tijdelijk stopgezet. Wanneer dit het geval is op de afdeling of woning van uw naaste, wordt u hierover per brief door de manager zorg geïnformeerd. Nadat de uitslag van de coronatest binnen is, wordt u wederom geïnformeerd per brief. Bij een negatieve testuitslag kan het bezoek weer worden opgestart. Bij een positieve testuitslag zijn we genoodzaakt een aantal maatregelen te treffen, welke u in de brief worden uitgelegd.

Registreren van bezoek: zo gaan wij om met de persoonsgegevens

Op al onze locaties hebben we registratielijsten neergelegd. We vragen u deze in te vullen als u de locatie bezoekt. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de GGD in het geval van een mogelijke besmetting met het coronavirus.
Wat gebeurt er met de volle registratielijsten?
Deze worden een aantal keren per dag weggehaald en op een afgesloten plek bewaard. De gegevens worden hier twee weken bewaard, daarna worden ze vernietigd.

Op korte termijn plaatsen we afgesloten boxen/brievenbussen op de locaties. De lijsten vervangen we dan door individuele registratieformulieren die u in de afgesloten box/brievenbus kunt doen.

 

Update voor cliënten zorg aan huis

Laatste keer bijgewerkt: 12 juni 

Onderwerpen in deze update:

 • Testen op corona

 • Geen positief geteste cliënten

 • Ontmoetingscentra weer geopend voor bezoekers

   

Testen op corona

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. U kunt zich laten testen bij de GGD als u klachten heeft die bij het coronavirus horen. Zoals:

 • verkoudheidsklachten;
 • neusverkouden;
 • loopneus;
 • niezen;
 • keelpijn;
 • hoesten;
 • verhoging;
 • of plotseling verlies van reuk of smaak.

Als u niet tot de risicogroep behoort:
U hoeft niet eerst naar de (huis)arts voor een doorverwijzing, maar u kunt direct een afspraak maken via 0800 1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt.

Als u wel tot de risicogroep behoort:
Heeft u klachten? Meldt u zich dan bij de (huis)arts of huisartsenpost.
Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen boven de 70 jaar, hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes.


Geen besmettingen

Al enige weken zijn er geen besmettingen meer geconstateerd bij de thuiswonende cliënten.
De reguliere zorg kan (weer) worden geboden zoals vanouds. Dat geldt zowel voor de zorg thuis (verpleging en verzorging) als voor de huishoudelijke hulp. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige of contactpersoon voor de huishoudelijke hulp.

We willen u vriendelijk vragen de algemene- en hygiëne richtlijnen te blijven toepassen.Ter bescherming van onze medewerkers vragen we u ook om geen bezoek te ontvangen tijdens de momenten van zorg of hulpverlening.


Ontmoetingscentra weer geopend voor bezoekers

In de versoepeling van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus, openen ook onze ontmoetingscentra hun deuren weer voor bezoekers. De overheid zegt daarover:

“Het kabinet wil dat vanaf 1 juni iedereen weer een vorm van dagbesteding krijgt aangeboden. Met inachtneming van de 1,5 meter en de algemene hygiëne adviezen van het RIVM. Door deze maatregelen kan het zijn dat niet iedereen en niet iedereen tegelijk fysiek kan deelnemen aan dagbesteding. Fysiek deelnemen kan door bijvoorbeeld in deelgroepen of dagdelen te werken. Als mensen niet fysiek kunnen deelnemen wordt een alternatieve vorm van dagbesteding aangeboden.”

Inmiddels zijn we daarmee gestart. Fijn dat bezoekers weer kunnen komen met in achtneming van bepaalde richtlijnen.

De volgende richtlijnen worden gehanteerd:

 1. De bezoeker is niet ziek en/of heeft geen corona gerelateerde klachten. Huisgenoten hebben geen corona gerelateerde klachten
 2. Het Ontmoetingscentrum zal rekening houden met het toepassen van de algemene richtlijnen zoals het hanteren van de 1,5 meter afstand tussen bezoekers. Groepen zullen kleiner zijn dan u gewend bent.

Vervoer

Met betrekking tot het vervoer van en naar het ontmoetingscentrum zijn een aantal richtlijnen vastgesteld:

 • Het heeft de voorkeur dat de mantelzorger of familie het vervoer naar en van de dagbesteding kan verzorgen. Als dat niet lukt, dan doen wij ons best om passend vervoer te regelen.
 • Het kan voorkomen dat de bezoeker tijdens het vervoer wordt gevraagd om een niet medisch mondkapje te dragen zoals in het openbaar vervoer. Het is de bedoeling dat u in dit geval zelf zorgt voor een mondkapje.
 • De chauffeur begeleidt u buiten de taxi/bus niet naar de locatie.


Het Ontmoetingscentrum Baarn (Lyvore)

Het ontmoetingscentrum in Baarn is twee weken geleden weer gestart met het ontvangen van bezoekers. We zijn begonnen met maximaal 8 bezoekers per dag en inmiddels wordt dit uitgebreid naar 11 á 12 bezoekers per dag.


Het Ontmoetingscentrum Soest (Lyvore)

Vanaf 11 mei jl. is het ontmoetingscentrum gestart kleine groepen van maximaal 4 bezoekers op de locatie. Vanaf 8 juni jl. is het ontmoetingscentrum weer volledig open voor alle bezoekers.

Vanaf 15 juni is ook locatie Molenschot weer toegankelijk en kunnen cliënten het ontmoetingscentrum weer bezoeken, volgens de oorspronkelijke afspraken. Het staat de cliënten uiteraard vrij of zij hier al weer gebruik van willen maken.


Het Ontmoetingscentrum Amersfoort, locatie Birkhoven Park (Lyvore)

Vanaf 8 juni jl. is het ontmoetingscentrum geopend voor 8 cliënten per dag. Er zijn twee ruimtes beschikbaar waar cliënten een vaste plek hebben.

 

Het Ontmoetingscentrum Amersfoort, locatie De Plataan (Lyvore)

Het ontmoetingscentrum is per 8 juni jl. weer 5 dagen per week geopend. Er komen4 tot 5 bezoekers per dag. Elke bezoeker kan weer toezien naar een uitbreiding van het aantal dagen dat hij of zij mag komen. We zijn blij dat hiermee de oude vertrouwde structuur weer zoveel als mogelijk terugkomt. Al moeten we uiteraard rekening blijven houden met de algemene maatregelen, zoals het houden van minimaal 1,5 meter afstand.

 

OC Rinnebeek (De Bilthuysen)

Ontmoetingscentrum Rinnebeek is sinds 18 april jl. geopend voor maximaal 3 bezoekers per dag. Door een andere indeling en gebruik van de ruimtes in het Ontmoetingscentrum, konden er vanaf 2 juni jl. weer maximaal 6 bezoekers per dag terecht


Ontmoetingscentrum De Vijver (De Brug)

Sinds 6 mei jl. is Ontmoetingscentrum De Vijver weer geopend op de nieuwe locatie aan de Buzziburglaan in Driebergen. We zijn begonnen met openstelling voor 3 bezoekers per dagdeel, zodat zowel bezoekers als medewerkers konden wennen aan de nieuwe locatie. Inmiddels wordt het het aantal bezoekers opgehoogd naar 9.

 

Coronahelpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

 

Vragen over het coronavirus en De Bilthuysen

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Staat u vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van De Bilthuysen m.b.t. het coronavirus.

Elkaar weer bezoeken

Wilt u weten wat de richtlijnen zijn voor het bezoeken van uw naaste? Deze leest u hier:

Aangepaste bezoekregeling

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van De Bilthuysen (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties De Bilthuysen:

Cliënten wijkzorg:

Vrijwilligers De Bilthuysen:

Versoepelingen

Wilt u op de hoogte blijven?

Via onderstaande button kunt u uw gegevens invullen. Wij sturen u dan elke update toe. 

Aanmelden update

Blijf in contact

Nu het niet mogelijk is elkaar te bezoeken, ontstaan binnen en buiten onze organisaties allerlei alternatieve manieren van contact. Kijk hier voor een bundeling van mooie initiatieven om in contact te blijven.