Algemene voorwaarden

Per 1 oktober 2018 zijn de algemene voorwaarden, die horen bij de zorgverleningsovereenkomst aangepast. In de algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten van u, als cliënt, en van De Bilthuysen, als zorgaanbieder, vastgelegd, wanneer u zorg ontvangt van De Bilthuysen. De aanpassing van de algemene voorwaarden komt voort uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden.

De aanpassingen in de algemene voorwaarden beschrijven de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wilt u meer informatie over de algemene voorwaarden en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden? Dan kunt u hier de publieksfolder lezen, die door de ActiZ, de overkoepelende organisatie waarbij ook De Bilthuysen is aangesloten, beschikbaar is gesteld.

In afstemming met de centrale cliëntenraad van De Bilthuysen zijn nieuwe Algemene Regels opgesteld die van toepassing zijn op onze cliënten met een BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)- indicatie. Hier kunt u de Algemene Regels lezen.

Bij de zorgverleningsovereenkomst ontvangt u ook een aanvullende module, waarin staat beschreven welke zorg u ontvangt van De Bilthuysen.

De verschillende modules vindt u hier: